نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

استعدادیابی رهبران تحول گرا

امتیاز 4.7 ازمجموع 21 نفر
دکتر بهزاد ابوالعلایی

اصول مدیریت

مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
246فراگیر

استعدادیابی رهبران تحول گرا

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدیریت و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی و قابلیت های رهبری

  رایگان
  نمایش
 • 10 قابلیت مهم رهبری

  رایگان
  نمایش
 • روابط پیروان و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • بهترین تجارب در رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی اجرای برنامه تحول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر نگرش یا متقاعد سازی

  رایگان
  نمایش
 • استعدادیابی و پرورش مدیر

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است. دکتر بهزاد ابولعلایی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - تفاوت مدیریت و رهبری - ویژگی و قابلیت های رهبری - ده قابلیت مهم رهبری - روابط پیروان و رهبری - رهبری تحول - بهترین تجارب در رهبری تحول - استراتژی اجرای برنامه تحول - تغییر نگرش یا متقاعد سازی - استعدادیابی و پرورش مدیر - نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

استعدادیابی رهبران تحول گرا

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مدیریت و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی و قابلیت های رهبری

  رایگان
  نمایش
 • 10 قابلیت مهم رهبری

  رایگان
  نمایش
 • روابط پیروان و رهبری

  رایگان
  نمایش
 • رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • بهترین تجارب در رهبری تحول

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی اجرای برنامه تحول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر نگرش یا متقاعد سازی

  رایگان
  نمایش
 • استعدادیابی و پرورش مدیر

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

مدیران متولد نمیشوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پرورش داد. روش های اجرایی و تحقق یافتن این موضوع چکیده این سخنرانی توسط دکتر بهزاد ابولعلایی مدیر منابع انسانی شرکت های خودروسازی و مشاور سازمان های بزرگ کشور بیان میشود و عنوان سخنرانی استعدادیابی رهبران تحول گرا در سازمان است. دکتر بهزاد ابولعلایی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - تفاوت مدیریت و رهبری - ویژگی و قابلیت های رهبری - ده قابلیت مهم رهبری - روابط پیروان و رهبری - رهبری تحول - بهترین تجارب در رهبری تحول - استراتژی اجرای برنامه تحول - تغییر نگرش یا متقاعد سازی - استعدادیابی و پرورش مدیر - نتیجه گیری قابلیت های مدیران تحول گرا

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استعدادیابی رهبران تحول گرا
استعدادیابی
رهبران تحول گرا