سخنرانی بداهه

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

[10 فایل صوتی] این دوره صوتی می باشد مطمئنم این شرایط را درک کرده‌اید؛ کافی است فقط کمی از نظر جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بالا باشید! (فقط کمی) در این صورت بدون شک بارها و بارها از شما خواسته می‌شود در جمع‌های کوچک و بزرگ به صحبت و سخنوری بپردازید و معمولاً این درخواست‌ها هم به صورت بداهه و بدون آمادگی قبلی خواهد بود! در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت ۱. آنقدر خوب مطالب را ارائه می‌کنید که جایگاه شما بسیار رشد می‌کند ۲. یک ارائه ضعیف، جایگاه بالای شما را تضعیف و یا نابود می‌کند و …. اگر می‌خواهید جزو افرادی باشید که بدون آمادگی می‌توانند سخنرانی‌های فی‌البداهه بسیار قدرتمند و ارزشمندی ارائه می‌کنند.

38,000تومان
خرید دوره
38,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
2ساعت
46فراگیر

درس اول مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • دیدگاه های اشتباه سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس دوم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنB
 • بهترین بداهه گوبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس سوم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنC
 • بداهه گویی با آمادگی کم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس چهارم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنD
 • تمرین ها و بدنسازی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنE
 • تمرین های دیگه و بدنسازی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس ششم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنF
 • هدف در سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنG
 • همدلی با مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنH
 • تکنیک های سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس نهم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنI
 • فوت کوزه گری در سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس پایانی بعد از ده روز

مشاهده محتوابستنJ
 • اعتماد به نفس و ترس از سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
[10 فایل صوتی] این دوره صوتی می باشد مطمئنم این شرایط را درک کرده‌اید؛ کافی است فقط کمی از نظر جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بالا باشید! (فقط کمی) در این صورت بدون شک بارها و بارها از شما خواسته می‌شود در جمع‌های کوچک و بزرگ به صحبت و سخنوری بپردازید و معمولاً این درخواست‌ها هم به صورت بداهه و بدون آمادگی قبلی خواهد بود! در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت ۱. آنقدر خوب مطالب را ارائه می‌کنید که جایگاه شما بسیار رشد می‌کند ۲. یک ارائه ضعیف، جایگاه بالای شما را تضعیف و یا نابود می‌کند و …. اگر می‌خواهید جزو افرادی باشید که بدون آمادگی می‌توانند سخنرانی‌های فی‌البداهه بسیار قدرتمند و ارزشمندی ارائه می‌کنند، این دوره آموزشی غیر حضوری مخصوص شماست: حتماً‌ شما هم می‌خواهید که به یکی از روش‌های فوق العاده قدرتمند در سخنوری مسلط شوید: این که بدون هماهنگی قبلی و بدون استرس سخنرانی بداهه انجام دهید. این که صحبت شما بسیار منسجم و یکپارچه به نظر برسد این که ذهن خود را به قدری تقویت کنید که بدون هیچ مشکلی در مورد هر موضوعی به صورت بداهه صحبت کند… محتوای این دوره: سخنرانی بداهه واقعاً چیست؟ تمرین های بدنسازی ذهنی مهارت های فعال سازی Super Fast Brain برای سخنرانی بداهه چطور روی پاهایمان فکرکنیم؟ چطور برای سخنرانی بداهه از قبل آماده شویم؟! استفاده از روش ۵Finger (پنج انگشتی) برای سخنرانی بداهه ۵ متد اصلی برای پیکربندی سخنرانی چطور سخنرانی ما انسجام کاملی داشته باشد؟ زمان مناسب برای سخنرانی بداهه چیست؟ چطور اِ… را از سخنانمان حذف کنیم؟ چطور موضوع سخنرانی بداهه را انتخاب کنیم؟ از چه منابعی برای سخنانمان استفاده کنیم؟ چطور دیالوگ های درونی مخرب در سخنرانی را حذف کنیم؟ چند جمله کلیشه ای برای سخنرانی بداهه چطور با کمک خودمان سخنرانی بداهه را تقویت کنیم؟
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

درس اول مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • دیدگاه های اشتباه سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس دوم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنB
 • بهترین بداهه گوبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس سوم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنC
 • بداهه گویی با آمادگی کم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس چهارم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنD
 • تمرین ها و بدنسازی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس پنجم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنE
 • تمرین های دیگه و بدنسازی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس ششم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنF
 • هدف در سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس هفتم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنG
 • همدلی با مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس هشتم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنH
 • تکنیک های سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس نهم بعد از سه روز

مشاهده محتوابستنI
 • فوت کوزه گری در سخنرانی بداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درس پایانی بعد از ده روز

مشاهده محتوابستنJ
 • اعتماد به نفس و ترس از سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

[10 فایل صوتی] این دوره صوتی می باشد مطمئنم این شرایط را درک کرده‌اید؛ کافی است فقط کمی از نظر جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی بالا باشید! (فقط کمی) در این صورت بدون شک بارها و بارها از شما خواسته می‌شود در جمع‌های کوچک و بزرگ به صحبت و سخنوری بپردازید و معمولاً این درخواست‌ها هم به صورت بداهه و بدون آمادگی قبلی خواهد بود! در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت ۱. آنقدر خوب مطالب را ارائه می‌کنید که جایگاه شما بسیار رشد می‌کند ۲. یک ارائه ضعیف، جایگاه بالای شما را تضعیف و یا نابود می‌کند و …. اگر می‌خواهید جزو افرادی باشید که بدون آمادگی می‌توانند سخنرانی‌های فی‌البداهه بسیار قدرتمند و ارزشمندی ارائه می‌کنند، این دوره آموزشی غیر حضوری مخصوص شماست: حتماً‌ شما هم می‌خواهید که به یکی از روش‌های فوق العاده قدرتمند در سخنوری مسلط شوید: این که بدون هماهنگی قبلی و بدون استرس سخنرانی بداهه انجام دهید. این که صحبت شما بسیار منسجم و یکپارچه به نظر برسد این که ذهن خود را به قدری تقویت کنید که بدون هیچ مشکلی در مورد هر موضوعی به صورت بداهه صحبت کند… محتوای این دوره: سخنرانی بداهه واقعاً چیست؟ تمرین های بدنسازی ذهنی مهارت های فعال سازی Super Fast Brain برای سخنرانی بداهه چطور روی پاهایمان فکرکنیم؟ چطور برای سخنرانی بداهه از قبل آماده شویم؟! استفاده از روش ۵Finger (پنج انگشتی) برای سخنرانی بداهه ۵ متد اصلی برای پیکربندی سخنرانی چطور سخنرانی ما انسجام کاملی داشته باشد؟ زمان مناسب برای سخنرانی بداهه چیست؟ چطور اِ… را از سخنانمان حذف کنیم؟ چطور موضوع سخنرانی بداهه را انتخاب کنیم؟ از چه منابعی برای سخنانمان استفاده کنیم؟ چطور دیالوگ های درونی مخرب در سخنرانی را حذف کنیم؟ چند جمله کلیشه ای برای سخنرانی بداهه چطور با کمک خودمان سخنرانی بداهه را تقویت کنیم؟
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سخنرانی فی البداهه
سخنرانی ناگهانی
​مهارت فردی