ارتباط موثر

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

[10 فایل صوتی+ 2فایل تصویری] در دوره مهارت‌های ارتباط موثر سعی کردیم که تمام مطالب ضروری برای برقراری ارتباط موثر را بیان کنیم.

20,000تومان
49,000تومان
-145%
خرید دوره
20,000تومان
49,000تومان
-145%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
7ساعت
367فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف ارتباط موثر

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اجرای عملی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجسم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • همگامی در NLP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاریزمای کلمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ضمیر ناخودآگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • دروس تکمیلی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دروس تکمیلی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • همدلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بوقلمون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
[10 فایل صوتی+ 2فایل تصویری] در دوره مهارت‌های ارتباط موثر سعی کردیم که تمام مطالب ضروری برای برقراری ارتباط موثر را بیان کنیم! - تعریف واقعی و به دور از تحریف ارتباط موثر -تحقیق دانشگاه هاروارد در مورد قضاوت -تکنیک همگامی در NLP -قانون اشانتوین در ارتباط موثر -بهره بردن از سلاح میراسموس -هنر نه گفتن -هنر انتقاد کردن -هنر انتقاد شنیدن (و پاسخ صحیح دادن) -میانبرهای ذهنی -عزت نفس

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف ارتباط موثر

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اجرای عملی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجسم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • همگامی در NLP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاریزمای کلمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ضمیر ناخودآگاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • دروس تکمیلی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دروس تکمیلی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • همدلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بوقلمون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

[10 فایل صوتی+ 2فایل تصویری] در دوره مهارت‌های ارتباط موثر سعی کردیم که تمام مطالب ضروری برای برقراری ارتباط موثر را بیان کنیم! - تعریف واقعی و به دور از تحریف ارتباط موثر -تحقیق دانشگاه هاروارد در مورد قضاوت -تکنیک همگامی در NLP -قانون اشانتوین در ارتباط موثر -بهره بردن از سلاح میراسموس -هنر نه گفتن -هنر انتقاد کردن -هنر انتقاد شنیدن (و پاسخ صحیح دادن) -میانبرهای ذهنی -عزت نفس

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

روابط
ارتباط موثر
روابط موثر