مهارت ارائه حرفه ای دانشجویی

امتیاز 1.3 ازمجموع 3 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

شما به عنوان دانشجو در زمان تحصیل باید استاد سخن و سخنرانی شوید و تحت هیچ شرایطی در این موضع ضعف نداشته باشید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
2ساعت
64فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهارت ارائه مطلب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیکربندی کلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • باز و بسته کردن دهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تکنیک های استفاده از پاورپوینت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های حرفه ای استفاده از پاورپوینت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترفند ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
شما به عنوان دانشجو در زمان تحصیل باید استاد سخن و سخنرانی شوید و تحت هیچ شرایطی در این موضع ضعف نداشته باشید. در این دوره آموزشی سعی کرده‌ایم که برترین مطالب آموزشی را برای شما دانشجویان عزیز ارائه کنیم: - تکنیک‌های سخنرانی (سازماندهی، شروع و پایان و لحن مناسب) -نحوه مدیریت کلاس (شوخی سایرین، گوش ندادن آنها، پاسخ به سوالات) -بهترین زمان ارائه چه زمانی است؟ -تکینک‌های خاص شناخت استاد - دلیل ترس از سخنرانی هنگام ارائه کنفرانس -استفاده از متد LEFKOE برای ترس از سخنرانی -هسته سخنرانی چیست؟ -نمودار جلب توجه در سخنرانی - چگونه ایده‌هایی خاص برای سخنرانی داشته باشیم -ویژگی‌های دست نوشته سخنرانی -تنفس صحیح برای افزایش حجم ریه -نقاط تاریک در ارائه دانشجویی - راهکاری برای خشکی دهان حین سخنرانی -تمرین‌های مناسب برای سخنرانی - مهارت‌های استفاده از پاورپوینت -روش‌های بهینه با توجه به انواع حافظه در کارکرد پاورپوینت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهارت ارائه مطلب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیکربندی کلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • باز و بسته کردن دهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تکنیک های استفاده از پاورپوینت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های حرفه ای استفاده از پاورپوینت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترفند ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

شما به عنوان دانشجو در زمان تحصیل باید استاد سخن و سخنرانی شوید و تحت هیچ شرایطی در این موضع ضعف نداشته باشید. در این دوره آموزشی سعی کرده‌ایم که برترین مطالب آموزشی را برای شما دانشجویان عزیز ارائه کنیم: - تکنیک‌های سخنرانی (سازماندهی، شروع و پایان و لحن مناسب) -نحوه مدیریت کلاس (شوخی سایرین، گوش ندادن آنها، پاسخ به سوالات) -بهترین زمان ارائه چه زمانی است؟ -تکینک‌های خاص شناخت استاد - دلیل ترس از سخنرانی هنگام ارائه کنفرانس -استفاده از متد LEFKOE برای ترس از سخنرانی -هسته سخنرانی چیست؟ -نمودار جلب توجه در سخنرانی - چگونه ایده‌هایی خاص برای سخنرانی داشته باشیم -ویژگی‌های دست نوشته سخنرانی -تنفس صحیح برای افزایش حجم ریه -نقاط تاریک در ارائه دانشجویی - راهکاری برای خشکی دهان حین سخنرانی -تمرین‌های مناسب برای سخنرانی - مهارت‌های استفاده از پاورپوینت -روش‌های بهینه با توجه به انواع حافظه در کارکرد پاورپوینت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سخنرانی دانشجویی
دانشجو