شخصیت شناسی و رفتار شناسی

مهندس زهره الوند

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 3.9 ازمجموع 17 نفر
235,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • شخصیت شناسی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه شخصیت شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شخصیت

مشاهده محتوابستنC
 • شخصیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چه چیزی شخصیت را می سازد؟

مشاهده محتوابستنD
 • عوامل سازنده شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعامل رفتار با محیط

مشاهده محتوابستنE
 • تعامل رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سنجش شخصیت

مشاهده محتوابستنF
 • سنجش شخصیت چگونه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
235,000تومان
خرید دوره
7جلسه
51 دقیقه
325فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • شخصیت شناسی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه شخصیت شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شخصیت

مشاهده محتوابستنC
 • شخصیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چه چیزی شخصیت را می سازد؟

مشاهده محتوابستنD
 • عوامل سازنده شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعامل رفتار با محیط

مشاهده محتوابستنE
 • تعامل رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سنجش شخصیت

مشاهده محتوابستنF
 • سنجش شخصیت چگونه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهی نامه معتبر

دوره آموزشی شخصیت شناسی و رفتار شناسی درک و شناخت شخصیت و رفتار انسان (به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی) علاوه بر اینکه جذابیت بالایی دارد؛ زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و ... است. این دوره به شما کمک می کند نسبت به مفاهیم شخصیت و رفتار درک بهتری پیدا کنید. در پایان این دوره با مفاهیم و مبانی شخصیت شناسی آشنایی پیدا کرده و عوامل موثر بر شخصیت، شیوه های سنجش شخصیت و اهمیت آن را درک می کنید.

مخاطبان: مدیران کلیه سطوح، کارکنان، افراد جویای شغل و کلیه علاقه مندان به مباحث شخصیت و رفتار

در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. اهمیت ظاهر افراد
 2. ادراک
 3. خطاهای شناختی
 4. عوامل موثر بر شخصیت
 5. نظریه های آلپورت
 6. تاثیر عوامل محیطی بر شخصیت
 7. تاثیر فصول بر رفتار
 8. سازگاری رفتار و شخصیت

معرفی ابزار های شخصیت شناسی و رفتار شناسی

 • تست MBTI
 • تست DISC
 • آزموت 5 بزرگ یا BIG 5
 • آزمون MBTI
 • تست هالند HOLLAND

توضیحات

همراه با گواهی نامه معتبر

دوره آموزشی شخصیت شناسی و رفتار شناسی درک و شناخت شخصیت و رفتار انسان (به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی) علاوه بر اینکه جذابیت بالایی دارد؛ زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و ... است. این دوره به شما کمک می کند نسبت به مفاهیم شخصیت و رفتار درک بهتری پیدا کنید. در پایان این دوره با مفاهیم و مبانی شخصیت شناسی آشنایی پیدا کرده و عوامل موثر بر شخصیت، شیوه های سنجش شخصیت و اهمیت آن را درک می کنید.

مخاطبان: مدیران کلیه سطوح، کارکنان، افراد جویای شغل و کلیه علاقه مندان به مباحث شخصیت و رفتار

در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. اهمیت ظاهر افراد
 2. ادراک
 3. خطاهای شناختی
 4. عوامل موثر بر شخصیت
 5. نظریه های آلپورت
 6. تاثیر عوامل محیطی بر شخصیت
 7. تاثیر فصول بر رفتار
 8. سازگاری رفتار و شخصیت

معرفی ابزار های شخصیت شناسی و رفتار شناسی

 • تست MBTI
 • تست DISC
 • آزموت 5 بزرگ یا BIG 5
 • آزمون MBTI
 • تست هالند HOLLAND

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی