مدیریت ترس از سخنرانی

امتیاز 4.8 ازمجموع 5 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

یک تهدید بزرگ و یک فرصت بزرگتر! همه ما می دانیم که سخنرانی ابزاری بسیار قدرتمند و ارزشمند است که اگر به خوبی استفاده شود ما را شخصی قدرتمند نشان می دهد و البته به دلیل ترسناک بودن آن بسیار از آن پرهیز کرده و یا سخنرانی های غیر قابل قبولی ارائه می کنند! بنابراین این شما هستید که با تبدیل تهدیدی بزرگ آن را فرصتی بسیار ارزشمند تبدیل خواهید کرد.

34,800تومان
خرید دوره
34,800تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
4ساعت
51فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • داستان اولین سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • مغز ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجام کارهایی که واهمه داریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترس های مهارتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوت برداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • شروع ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترس از شکست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استرس دیده نمی شود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربیات شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن بدترین شرایط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرطی سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
یک تهدید بزرگ و یک فرصت بزرگتر! همه ما می دانیم که سخنرانی ابزاری بسیار قدرتمند و ارزشمند است که اگر به خوبی استفاده شود ما را شخصی قدرتمند نشان می دهد و البته به دلیل ترسناک بودن آن بسیار از آن پرهیز کرده و یا سخنرانی های غیر قابل قبولی ارائه می کنند! بنابراین این شما هستید که با تبدیل تهدیدی بزرگ آن را فرصتی بسیار ارزشمند تبدیل خواهید کرد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • داستان اولین سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • مغز ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجام کارهایی که واهمه داریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترس های مهارتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوت برداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • شروع ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترس از شکست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استرس دیده نمی شود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربیات شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن بدترین شرایط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرطی سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

یک تهدید بزرگ و یک فرصت بزرگتر! همه ما می دانیم که سخنرانی ابزاری بسیار قدرتمند و ارزشمند است که اگر به خوبی استفاده شود ما را شخصی قدرتمند نشان می دهد و البته به دلیل ترسناک بودن آن بسیار از آن پرهیز کرده و یا سخنرانی های غیر قابل قبولی ارائه می کنند! بنابراین این شما هستید که با تبدیل تهدیدی بزرگ آن را فرصتی بسیار ارزشمند تبدیل خواهید کرد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سخنرانی
ترس از سخنرانی
مهارت های فردی