مستند سازی تجارب مدیریتی

امتیاز 4.5 ازمجموع 38 نفر
مهندس مجتبی اسدی

اصول مدیریت

دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
388فراگیر

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه و یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجریبات ناموفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان تجربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمینه تجربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل اجرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتایج و تحلیل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چکیده و مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع و پیوست ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه و یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجریبات ناموفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان تجربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زمینه تجربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل اجرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتایج و تحلیل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چکیده و مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع و پیوست ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تجارب مدیریتی
تجارب
مستند سازی تجارب