دسته‌بندی آموزش‌ها

  مستند سازی تجارب مدیریتی

  امتیاز 4.0 ازمجموع 38 نفر
  مهندس مجتبی اسدی

  اصول مدیریت

  دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  1جلسه
  2ساعت
  373فراگیر

  نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  مشاهده محتوابستنA
  • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  • تلخ و شیرین یادگیری

  • تجربه و یادگیری

  • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  • تجربه مدیریتی چیست؟

  • تجریبات ناموفق

  • ارکان تجربه

  • زمینه تجربه

  • تصمیم گیری

  • مراحل اجرا

  • نتایج و تحلیل آن

  • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  • چکیده و مقدمه

  • منابع و پیوست ها

  • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  • نکته های کلیدی اول

  • نکته های کلیدی دوم

  • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  • نتیجه گیری و سخن پایانی

  توضیحات دوره
  دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  مشاهده محتوابستنA
  • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  • تلخ و شیرین یادگیری

  • تجربه و یادگیری

  • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  • تجربه مدیریتی چیست؟

  • تجریبات ناموفق

  • ارکان تجربه

  • زمینه تجربه

  • تصمیم گیری

  • مراحل اجرا

  • نتایج و تحلیل آن

  • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  • چکیده و مقدمه

  • منابع و پیوست ها

  • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  • نکته های کلیدی اول

  • نکته های کلیدی دوم

  • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  • نتیجه گیری و سخن پایانی

  توضیحات دوره

  دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  تجارب مدیریتی
  تجارب
  مستند سازی تجارب