مستند سازی تجارب مدیریتی

امتیاز 4.3 ازمجموع 40 نفر
مهندس مجتبی اسدی

اصول مدیریت

دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
436فراگیر

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجریبات ناموفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ارکان تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • زمینه تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مراحل اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نتایج و تحلیل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده و مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع و پیوست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • جزوه نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تجریبات ناموفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ارکان تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • زمینه تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مراحل اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نتایج و تحلیل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده و مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع و پیوست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم - چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تجارب مدیریتی
تجارب
مستند سازی تجارب