فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی

مستند سازی تجارب مدیریتی

مهندس مجتبی اسدی

اصول مدیریت

امتیاز 4.4 ازمجموع 53 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجریبات ناموفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ارکان تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زمینه تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مراحل اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نتایج و تحلیل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده و مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع و پیوست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
700فراگیر

نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنA
 • دو سوال اساسی در نوشتن ها

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت مقاله پژوهشی با مطالعه موردی و تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تلخ و شیرین یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دلایل عدم اهتمام سازمان ها برای ثبت تجارب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه مدیریتی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجریبات ناموفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ارکان تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زمینه تجربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مراحل اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نتایج و تحلیل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجزای مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده و مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع و پیوست ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جایگاه تئوری ها در متن تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نکته های کلیدی دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نتیجه گیری و سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.

توضیحات

دوره آموزشی نگارش و مستند سازی تجارب مدیریتی - در راستای کنفرانس بین المللی مدیریت اساسا برای نوشتن با دو مشکل روبرو می شویم چه بنویسیم ؟ - چگونه بنویسیم ؟ برای نوشتن مقالاتی که در کنفرانس ارائه خواهیم داد تلاش می کنیم ببینیم چه چیزی رو ارائه خواهیم داد و این تجارب رو در کنفرانس چگونه ارائه کنیم؟ یادگیری این موضوع نقش اساسی در ارائه موفق تجارب مدیریتی در کنفرانس بین المللی مدیریت و کنفرانس های متعدد دیگر خواهد داشت. مستند سازی تجارب روش های متفاوتی دارد. شما می توانید از منظرهای متفاوتی این کار را انجام دهید. ما در این آموزش باتوجه به تجارب طولانی در برگزاری کنفرانس های مدیریتی تلاش داریم الوگوهای شخصی و تست شده ای را در قالب روش های علمی و استاندارد بیان کنیم تا با دید و اطمینان خاطر بیشتر در کنفرانس های بین الملی شرکت کنید.

بسته های آموزشی مرتبط