دانش فروش

امتیاز 4.8 ازمجموع 12 نفر

اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید.

15,000تومان
خرید دوره
15,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
3ساعت
637فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش

علم اعتماد

مشاهده محتوابستنB
 • فروش معاملاتی با رابطه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سلسله ی اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریکس اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتماد از دیدگاه علمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزار اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رازهای مغز خریدار

مشاهده محتوابستنC
 • مغز سه لایه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج عنصر عصبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل غایی مشتری

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد رابطه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشاوره تعیین صلاحیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتبار سازی برای شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل کردن مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اداره کردن مخالفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشاوران مورد اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل بعدی

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید. او بخش هایی از مغز که در روند های خرید فعال میشوند را به شما نشان میدهد و یک مدل تعامل مشتری – فروشنده را ایجاد میکند که راه حل هایی را به گونه ای ارائه میدهد تا مشتری ها خودشان را نزدیک به فروشنده ها حس کنند. با این دوره شما میتوانید اهمیت مغز انسان را بهتر دانسته و راه جدیدی برای ارتباط با مشتری های خودتان به دست بیاورید. این دوره شامل :

درک زنجیره ی اعتماد و ماتریس اعتماد
مغز سه لایه ای و 5 المان عصبی
ایجاد ارتباطات
ایجاد اعتبار
کار با انتقاد ها و اعتراض ها
وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش

علم اعتماد

مشاهده محتوابستنB
 • فروش معاملاتی با رابطه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سلسله ی اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریکس اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتماد از دیدگاه علمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزار اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رازهای مغز خریدار

مشاهده محتوابستنC
 • مغز سه لایه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج عنصر عصبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل غایی مشتری

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد رابطه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشاوره تعیین صلاحیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتبار سازی برای شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل کردن مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اداره کردن مخالفت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشاوران مورد اعتماد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل بعدی

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید. او بخش هایی از مغز که در روند های خرید فعال میشوند را به شما نشان میدهد و یک مدل تعامل مشتری – فروشنده را ایجاد میکند که راه حل هایی را به گونه ای ارائه میدهد تا مشتری ها خودشان را نزدیک به فروشنده ها حس کنند. با این دوره شما میتوانید اهمیت مغز انسان را بهتر دانسته و راه جدیدی برای ارتباط با مشتری های خودتان به دست بیاورید. این دوره شامل :

درک زنجیره ی اعتماد و ماتریس اعتماد
مغز سه لایه ای و 5 المان عصبی
ایجاد ارتباطات
ایجاد اعتبار
کار با انتقاد ها و اعتراض ها
وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
فروشنده
بازاریابی و فروش
دانش فروش