دانش فروش

امتیاز 4.8 ازمجموع 12 نفر

اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید.

14,000تومان
خرید دوره
14,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
3ساعت
647فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش

علم اعتماد

مشاهده محتوابستنB
 • فروش معاملاتی با رابطه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سلسله ی اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریکس اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتماد از دیدگاه علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزار اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

رازهای مغز خریدار

مشاهده محتوابستنC
 • مغز سه لایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج عنصر عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل غایی مشتری

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد رابطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشاوره تعیین صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتبار سازی برای شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل کردن مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره کردن مخالفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشاوران مورد اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مراحل بعدی

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید. او بخش هایی از مغز که در روند های خرید فعال میشوند را به شما نشان میدهد و یک مدل تعامل مشتری – فروشنده را ایجاد میکند که راه حل هایی را به گونه ای ارائه میدهد تا مشتری ها خودشان را نزدیک به فروشنده ها حس کنند. با این دوره شما میتوانید اهمیت مغز انسان را بهتر دانسته و راه جدیدی برای ارتباط با مشتری های خودتان به دست بیاورید. این دوره شامل :

درک زنجیره ی اعتماد و ماتریس اعتماد
مغز سه لایه ای و 5 المان عصبی
ایجاد ارتباطات
ایجاد اعتبار
کار با انتقاد ها و اعتراض ها
وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش

علم اعتماد

مشاهده محتوابستنB
 • فروش معاملاتی با رابطه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سلسله ی اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریکس اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتماد از دیدگاه علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزار اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

رازهای مغز خریدار

مشاهده محتوابستنC
 • مغز سه لایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج عنصر عصبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدل غایی مشتری

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد رابطه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشاوره تعیین صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتبار سازی برای شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل کردن مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره کردن مخالفت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشاوران مورد اعتماد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مراحل بعدی

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

اعتماد مبانی فروش میباشد. در این دوره، رهبر سابق Genentech ارشد و بنیانگذار Braintrust ، Jeff Bloomfield وارد دنیای علم اعصاب میشود تا اعتماد را توضیح دهد و به شما کمک کند تا به عنوان یک فروشنده، اعتماد ایجاد کنید. او بخش هایی از مغز که در روند های خرید فعال میشوند را به شما نشان میدهد و یک مدل تعامل مشتری – فروشنده را ایجاد میکند که راه حل هایی را به گونه ای ارائه میدهد تا مشتری ها خودشان را نزدیک به فروشنده ها حس کنند. با این دوره شما میتوانید اهمیت مغز انسان را بهتر دانسته و راه جدیدی برای ارتباط با مشتری های خودتان به دست بیاورید. این دوره شامل :

درک زنجیره ی اعتماد و ماتریس اعتماد
مغز سه لایه ای و 5 المان عصبی
ایجاد ارتباطات
ایجاد اعتبار
کار با انتقاد ها و اعتراض ها
وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
فروشنده
بازاریابی و فروش
دانش فروش