نوشتن طرح بازاریابی

امتیاز 3.5 ازمجموع 15 نفر

یک نقشه منسجم باعث میشود تلاش های بازاریابی موفق تر باشند. این دوره به کسب و کار های حرفه ای کمک خواهد کرد تا یک طرح بازاریابی خوب را بنویسند و به کار گیرند.

11,000تومان
خرید دوره
11,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
1ساعت
148فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • درک اهمیت طرح بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک فرایند برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشکیل یک تیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نوشتن طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • نوشتن ارزیابی وضعیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش تاکتیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش پیاده سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش های بودجه و پیشبینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استفاده از طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • درک فرمت های مختلف طرح بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به کارگیری طرح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
یک نقشه منسجم باعث میشود تلاش های بازاریابی موفق تر باشند. این دوره به کسب و کار های حرفه ای کمک خواهد کرد تا یک طرح بازاریابی خوب را بنویسند و به کار گیرند. یاد بگیرید که چگونه یک تیم را برای نوشتن یک طرح جمع آوری کنید، یک بازار موجود را ارزیابی کنید، و اجزای طرح را به قسمت های متمرکز تر بشکنید. نویسنده درو بوید هم توصیه هایی را در مورد چگونگی ارایه و انجام طرح در سراسر یک سازمان را پیشنهاد میدهد. مباحث عبارتند از: برنامه ریزی برای یک کمپین بازاریابی نوشتن ارزیابی موقعیت نوشتن استراتژی، تاکتیک و بخش بودجه برنامه به کار بردن طرح خود وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تمرین 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • درک اهمیت طرح بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک فرایند برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشکیل یک تیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نوشتن طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • نوشتن ارزیابی وضعیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش تاکتیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش پیاده سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوشتن بخش های بودجه و پیشبینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استفاده از طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • درک فرمت های مختلف طرح بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به کارگیری طرح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

یک نقشه منسجم باعث میشود تلاش های بازاریابی موفق تر باشند. این دوره به کسب و کار های حرفه ای کمک خواهد کرد تا یک طرح بازاریابی خوب را بنویسند و به کار گیرند. یاد بگیرید که چگونه یک تیم را برای نوشتن یک طرح جمع آوری کنید، یک بازار موجود را ارزیابی کنید، و اجزای طرح را به قسمت های متمرکز تر بشکنید. نویسنده درو بوید هم توصیه هایی را در مورد چگونگی ارایه و انجام طرح در سراسر یک سازمان را پیشنهاد میدهد. مباحث عبارتند از: برنامه ریزی برای یک کمپین بازاریابی نوشتن ارزیابی موقعیت نوشتن استراتژی، تاکتیک و بخش بودجه برنامه به کار بردن طرح خود وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش
نوشتن طرح بازاریابی
طرح بازاریابی