نوشتن طرح بازاریابی

بلد شو

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.9 ازمجموع 20 نفر
80,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • درک اهمیت طرح بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک فرایند برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشکیل یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نوشتن طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • نوشتن ارزیابی وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش تاکتیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش پیاده سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش های بودجه و پیشبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استفاده از طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • درک فرمت های مختلف طرح بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به کارگیری طرح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
80,000تومان
خرید دوره
4جلسه
38 دقیقه
224فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل تمرین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • درک اهمیت طرح بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک فرایند برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشکیل یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نوشتن طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • نوشتن ارزیابی وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش تاکتیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش پیاده سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن بخش های بودجه و پیشبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استفاده از طرح بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • درک فرمت های مختلف طرح بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به کارگیری طرح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

نوشتن طرح بازاریابی

چرا گاها در یک کسب و کار تمامی تلاش‌ها در راستای بازاریابی بدون ثمره میماند؟ در بسیاری از کسب و کارها این ناکارآمدی از نداشتن طرح بازاریابی نتیجه می‌گیرد! یک نقشه منسجم باعث میشود تلاش های بازاریابی موفق‌تر باشند. 

نقشه بازاریابی (Marketing Plan) یک سند استراتژیک است که جزئیات و راهبردهای یک کسب و کار را برای ارتقاء و ترویج محصولات یا خدمات خود در بازار مشخص می‌کند. این نقشه، یک راهنمای جامع برای اجرای فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی است که شامل تحلیل بازار، اهداف، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، بودجه‌بندی، و زمان‌بندی اقدامات بازاریابی می‌شود.

این سند نقشه‌ای را برای کسب و کارها فراهم می‌کند که درک بهتری از محصولات یا خدمات خود، بازار هدف، رقبا، و اهداف کلان بازاریابی خود را به آن‌ها ارائه دهند. به علاوه، این نقشه به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کند و برنامه‌ریزی منظمی را برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی فراهم می‌کند تا به دستیابی به اهداف مشخص شده کمک کند. در واقع، نقشه بازاریابی به عنوان یک راهنمای عملیاتی عمیق برای تعیین مسیر و راهبردهای بازاریابی کسب و کار عمل می‌کند.

این دوره به کسب و کار شما کمک خواهد کرد تا یک طرح بازاریابی را طراحی کنید و مهم‌تر از آن استفاده کنید. یاد بگیرید که چگونه یک تیم را برای نوشتن یک طرح جمع آوری کنید، بازار موجود را ارزیابی کنید و اجزای طرح را به قسمت های متمرکزتر بشکنید و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط سیستم آموزش الکترونیکی بلند شو ارائه شده است:

 • آماده‌سازی طرح بازاریابی
 • درک اهمیت و نقش طرح بازاریابی
 • فرایند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای نوشتن طرح
 • تشکیل یک تیم مناسب جهت تهیه و آماده‌سازی طرح
 • نوشتن طرح بازاریابی
 • ارزیابی وضعیت فعلی بازار و شرایط
 • نگارش بخش استراتژی، تاکتیک، پیاده‌سازی، بودجه و پیش‌بینی‌ها
 • استفاده از طرح بازاریابی
 • درک فرمت‌ها و قالب‌های مختلف طرح بازاریابی
 • راهبردهای عملیاتی و به کارگیری طرح در عمل
 • خلاصه‌ای از مراحل بعدی و ادامه اجرای طرح


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

طراحی ارزش پیشنهادی

توضیحات

نوشتن طرح بازاریابی

چرا گاها در یک کسب و کار تمامی تلاش‌ها در راستای بازاریابی بدون ثمره میماند؟ در بسیاری از کسب و کارها این ناکارآمدی از نداشتن طرح بازاریابی نتیجه می‌گیرد! یک نقشه منسجم باعث میشود تلاش های بازاریابی موفق‌تر باشند. 

نقشه بازاریابی (Marketing Plan) یک سند استراتژیک است که جزئیات و راهبردهای یک کسب و کار را برای ارتقاء و ترویج محصولات یا خدمات خود در بازار مشخص می‌کند. این نقشه، یک راهنمای جامع برای اجرای فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی است که شامل تحلیل بازار، اهداف، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، بودجه‌بندی، و زمان‌بندی اقدامات بازاریابی می‌شود.

این سند نقشه‌ای را برای کسب و کارها فراهم می‌کند که درک بهتری از محصولات یا خدمات خود، بازار هدف، رقبا، و اهداف کلان بازاریابی خود را به آن‌ها ارائه دهند. به علاوه، این نقشه به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کند و برنامه‌ریزی منظمی را برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی فراهم می‌کند تا به دستیابی به اهداف مشخص شده کمک کند. در واقع، نقشه بازاریابی به عنوان یک راهنمای عملیاتی عمیق برای تعیین مسیر و راهبردهای بازاریابی کسب و کار عمل می‌کند.

این دوره به کسب و کار شما کمک خواهد کرد تا یک طرح بازاریابی را طراحی کنید و مهم‌تر از آن استفاده کنید. یاد بگیرید که چگونه یک تیم را برای نوشتن یک طرح جمع آوری کنید، بازار موجود را ارزیابی کنید و اجزای طرح را به قسمت های متمرکزتر بشکنید و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط سیستم آموزش الکترونیکی بلند شو ارائه شده است:

 • آماده‌سازی طرح بازاریابی
 • درک اهمیت و نقش طرح بازاریابی
 • فرایند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای نوشتن طرح
 • تشکیل یک تیم مناسب جهت تهیه و آماده‌سازی طرح
 • نوشتن طرح بازاریابی
 • ارزیابی وضعیت فعلی بازار و شرایط
 • نگارش بخش استراتژی، تاکتیک، پیاده‌سازی، بودجه و پیش‌بینی‌ها
 • استفاده از طرح بازاریابی
 • درک فرمت‌ها و قالب‌های مختلف طرح بازاریابی
 • راهبردهای عملیاتی و به کارگیری طرح در عمل
 • خلاصه‌ای از مراحل بعدی و ادامه اجرای طرح


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

طراحی ارزش پیشنهادی