در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی

هوش هیجانی 3

گروه آریانا

مهارت های فردی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • S1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • S2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
هوش هیجانی 3

توضیحات

هوش هیجانی 3

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط