اسکرام ( SCRUM )

دکتر محمد احمدزاده

مدیریت پروژه

امتیاز 4.5 ازمجموع 190 نفر
615,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Scrum

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Scrum و فوتبال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند ساده Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جامع Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت تجربه گرایی

  رایگان
  نمایش
 • ارزش های پنج گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سه گانه Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Scrum Meeting

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Meeting SCL

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • User Story

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • DOD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای scrum در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
615,000تومان
خرید دوره
1جلسه
2ساعت و 11 دقیقه
1209فراگیر

Scrum

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Scrum و فوتبال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند ساده Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جامع Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت تجربه گرایی

  رایگان
  نمایش
 • ارزش های پنج گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سه گانه Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Scrum Meeting

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Meeting SCL

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • User Story

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • DOD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای Scrum

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای scrum در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اسکرام: آنچه که اسکرام را از سایر رویکردهای چابک متمایز نموده ، سادگی، امکان پیاده سازی آسان و سرعت بالا در پاسخ به تغییرات می باشد. همچنین توجه ویژه به کارتیمی، ارائه خروجی ها، محصولات و اقلام قابل تحویل باکیفیت و تعامل مثبت و مستمر اعضای تیم و نماینده مشتری (مالک محصول)، از دیگر محاسن اسکرام می باشد. با پیاده سازی اسکرام، علاوه بر کاهش قابل توجه زمان و هزینه، کیفیت خروجی ها، محصولات و اقلام قابل تحویل ارائه شده، بطور چشمگیری افزایش می یابد.


مطالعه بیشتر:


اسکرام بان ( Scrumban )

توضیحات

اسکرام: آنچه که اسکرام را از سایر رویکردهای چابک متمایز نموده ، سادگی، امکان پیاده سازی آسان و سرعت بالا در پاسخ به تغییرات می باشد. همچنین توجه ویژه به کارتیمی، ارائه خروجی ها، محصولات و اقلام قابل تحویل باکیفیت و تعامل مثبت و مستمر اعضای تیم و نماینده مشتری (مالک محصول)، از دیگر محاسن اسکرام می باشد. با پیاده سازی اسکرام، علاوه بر کاهش قابل توجه زمان و هزینه، کیفیت خروجی ها، محصولات و اقلام قابل تحویل ارائه شده، بطور چشمگیری افزایش می یابد.


مطالعه بیشتر:


اسکرام بان ( Scrumban )

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک