50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

کانبان ( Kanban )

دکتر محمد احمدزاده

مدیریت پروژه

امتیاز 4.9 ازمجموع 183 نفر
925,000تومان
462,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه کانبان (kanban)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کانبان(kanban) در صنعت

مشاهده محتوابستنB
 • سیستم تولیدی فشاری و کششی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزئیات کانبان (kanban)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان به زبان ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول 4 گانه کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات 5 گانه کانبان

  رایگان
  نمایش
 • نقشه جریان ارزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش شرط و انواع کارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات نقشه کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات کارت کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اتلاف

  رایگان
  نمایش
 • نمونه کارت و مزایا و معایب کارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کانبان(kanban) در مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3 قانون و 1 ابزار کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول کانبان در مدیریت پروژه چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان به عنوان ابزار مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه کانبان

  رایگان
  نمایش
 • ابزار های کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخض های کلیدی در کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک ها و پاسخ به ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • مشخصات کارت کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایا و معیاب کانبان در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شباهت ها و تفاوت ها با اسکرام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
925,000تومان
462,500تومان
50%
خرید دوره
3جلسه
2ساعت و 59 دقیقه
1212فراگیر

معرفی دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه کانبان (kanban)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کانبان(kanban) در صنعت

مشاهده محتوابستنB
 • سیستم تولیدی فشاری و کششی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزئیات کانبان (kanban)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان به زبان ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول 4 گانه کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات 5 گانه کانبان

  رایگان
  نمایش
 • نقشه جریان ارزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش شرط و انواع کارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات نقشه کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصات کارت کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اتلاف

  رایگان
  نمایش
 • نمونه کارت و مزایا و معایب کارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کانبان(kanban) در مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3 قانون و 1 ابزار کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول کانبان در مدیریت پروژه چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان به عنوان ابزار مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه کانبان

  رایگان
  نمایش
 • ابزار های کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخض های کلیدی در کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ریسک ها و پاسخ به ریسک ها

  رایگان
  نمایش
 • مشخصات کارت کانبان در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانبان در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال کانبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایا و معیاب کانبان در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شباهت ها و تفاوت ها با اسکرام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

کانبان که در اختصار به معنای تخته نمایش نامیده می شود، بطور همزمان هم ابزار و هم روشی است که در مدیریت چابک از آن بهره می گیرند. سابقه کانبان که به رویکرد مدیریت ناب درشرکت تویوتا باز می گردد، تابلوئی است که کارهای در جریان بر روی آن قرار می گیرند. این تابلو ستون هایی دارد که هر ستون بیانگر وضعیت کاری فعالیت ها می باشد. این کارها در ستون های مختلف این تابلو و معمولا از چپ به راست حرکت می نمایند تا به آخرین ستون تخته کانبان برسند . کانبان علاوه بر ابزار چابک بودن، یکی از متدهای توسعه چابک می باشد که در آن، توجه ویژه ای بر روی ارائه های درست به موقع و بصری سازی فرآیند وجود دارد. کانبان به طور خلاصه به ما می گوید چه چیزی تولید کنید ، چه زمانی تولید کنید و چه قدر تولید کنید که حداقل اتلاف را داشته باشد. این هم ابزار و هم روش چابک، در ویديوی آموزشی حاضر، توسط دکتر محمد احمدزاده (اولین ایرانی دارنده مدرک حرفه ای متخصص چابک (ACP) از PMI آمریکا و با ۲۳ سال سابقه چابک) تدریس می شود.

توضیحات

کانبان که در اختصار به معنای تخته نمایش نامیده می شود، بطور همزمان هم ابزار و هم روشی است که در مدیریت چابک از آن بهره می گیرند. سابقه کانبان که به رویکرد مدیریت ناب درشرکت تویوتا باز می گردد، تابلوئی است که کارهای در جریان بر روی آن قرار می گیرند. این تابلو ستون هایی دارد که هر ستون بیانگر وضعیت کاری فعالیت ها می باشد. این کارها در ستون های مختلف این تابلو و معمولا از چپ به راست حرکت می نمایند تا به آخرین ستون تخته کانبان برسند . کانبان علاوه بر ابزار چابک بودن، یکی از متدهای توسعه چابک می باشد که در آن، توجه ویژه ای بر روی ارائه های درست به موقع و بصری سازی فرآیند وجود دارد. کانبان به طور خلاصه به ما می گوید چه چیزی تولید کنید ، چه زمانی تولید کنید و چه قدر تولید کنید که حداقل اتلاف را داشته باشد. این هم ابزار و هم روش چابک، در ویديوی آموزشی حاضر، توسط دکتر محمد احمدزاده (اولین ایرانی دارنده مدرک حرفه ای متخصص چابک (ACP) از PMI آمریکا و با ۲۳ سال سابقه چابک) تدریس می شود.

برچسب ها