دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول تکنیک ارائه و سخنرانی

  امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

  آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم.

  هزینه دوره:29000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 29000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  8جلسه
  3ساعت
  68فراگیر

  معرفی دوره

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • مهم ترین مباحث دوره

  جذاب تر شدن سخنرانی

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی دستور جلسه

  • جذاب تر شدن سخنرانی

  برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنC
  • اعتبار سازی

  • منعطف بودن

  • شناسایی ارزشهای شنوندگان

  • تدبیری برای واکنش های ممکن

  • درک سطح دانش شنوندگان

  طراحی سخنرانی

  مشاهده محتوابستنD
  • هماهنگی بین احساس و عقل

  • جمع آوری اطلاعات

  • طبقه بندی محتوا

  طراحی اسلاید

  مشاهده محتوابستنE
  • ساخت برنامه خودتان

  • ساخت اسلایدها

  • ویرایش کردن

  • برنامه ریزی برای سخنرانی

  ارائه سخنرانی

  مشاهده محتوابستنF
  • آرامش اعصاب

  • اشاره به تعهدات

  • اداره جلسه سوال و جواب

  • آغاز و پایان قاطع

  • تمرین

  • استفاده هوشمندانه از فضا

  • تماس چشمی حساب شده

  • چک لیست تحویل

  تقویت مهارت ها

  مشاهده محتوابستنG
  • بازخورد دستور جلسه

  • تقویت مهارت ها

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنH
  • نتیجه گیری

  توضیحات دوره
  آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی دوره

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • مهم ترین مباحث دوره

  جذاب تر شدن سخنرانی

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی دستور جلسه

  • جذاب تر شدن سخنرانی

  برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنC
  • اعتبار سازی

  • منعطف بودن

  • شناسایی ارزشهای شنوندگان

  • تدبیری برای واکنش های ممکن

  • درک سطح دانش شنوندگان

  طراحی سخنرانی

  مشاهده محتوابستنD
  • هماهنگی بین احساس و عقل

  • جمع آوری اطلاعات

  • طبقه بندی محتوا

  طراحی اسلاید

  مشاهده محتوابستنE
  • ساخت برنامه خودتان

  • ساخت اسلایدها

  • ویرایش کردن

  • برنامه ریزی برای سخنرانی

  ارائه سخنرانی

  مشاهده محتوابستنF
  • آرامش اعصاب

  • اشاره به تعهدات

  • اداره جلسه سوال و جواب

  • آغاز و پایان قاطع

  • تمرین

  • استفاده هوشمندانه از فضا

  • تماس چشمی حساب شده

  • چک لیست تحویل

  تقویت مهارت ها

  مشاهده محتوابستنG
  • بازخورد دستور جلسه

  • تقویت مهارت ها

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنH
  • نتیجه گیری

  توضیحات دوره

  آموزش ارائه و سخنرانی در این دوره برگزاری یک جلسه کاری از ابتدایی ترین نقطه یعنی زمانی که ایده به ذهنتان می رسد تا آخرین مرحله را تمرین می کنیم. سوالات مهمی که برای طراحی جلسه و آنالیز مخاطبین لازم است پرسیده شود کشف کرده و قدم به قدم روی جزئیاتی مانند طراحی پیام،‌ نکات دیداری و نحوه ارائه مطالب کار می کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن چیزی که می خواهید را ارائه کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  تکنیک
  ارائه