اصول و مبانی کسب و کار

بلد شو

اصول مدیریت

امتیاز 4.8 ازمجموع 5 نفر
25,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورتحساب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری بهتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
25,000تومان
خرید دوره
11جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
0فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورتحساب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری بهتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهام دارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح می دهد.
اشاره میکند به اینکه شما اگر می خواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید چطور آنها را تولید و عرضه کنید و چطور سرمایه گذاری کنید.
 استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار می پردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه، مدیریت کارکنان، مدیریت اطلاعات مشتری، درک امور مالی، مدیریت منابع، درک اقتصاد

توضیحات

مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهام دارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح می دهد.
اشاره میکند به اینکه شما اگر می خواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید چطور آنها را تولید و عرضه کنید و چطور سرمایه گذاری کنید.
 استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار می پردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه، مدیریت کارکنان، مدیریت اطلاعات مشتری، درک امور مالی، مدیریت منابع، درک اقتصاد

بسته های آموزشی مرتبط

مدیریت توانمند
مدیریت توانمند
مدیریت توانمند

مدیریت توانمند