نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

اصول و مبانی کسب و کار

امتیاز 4.8 ازمجموع 5 نفر

مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهامدارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح میدهد.

15,000تومان
خرید دوره
15,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
3ساعت
40فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسترسی به بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی و فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورتحساب درآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک نسبت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری بهتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه و تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد روز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهامدارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح میدهد. اشاره میکند به اینکه شما اگر میخواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید. چطور آنها را تولید وعرضه کنید. و چطور سرمایه گذاری کنید. استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار میپردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه مدیریت کارکنان مدیریت اطلاعات مشتری درک امور مالی مدیریت منابع درک اقتصاد
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسترسی به بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی و فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورتحساب درآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک نسبت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصمیم گیری بهتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه و تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد روز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهامدارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح میدهد. اشاره میکند به اینکه شما اگر میخواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید. چطور آنها را تولید وعرضه کنید. و چطور سرمایه گذاری کنید. استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار میپردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه مدیریت کارکنان مدیریت اطلاعات مشتری درک امور مالی مدیریت منابع درک اقتصاد
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اصول و مبانی کسب و کار