هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

اصول و مبانی کسب و کار

بلد شو

اصول مدیریت

امتیاز 4.8 ازمجموع 5 نفر
25,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورتحساب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری بهتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
25,000تومان
خرید دوره
11جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
0فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش

اصول کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • اهداف کسب و کار چه چیزهایی هستند.

  رایگان
  نمایش
 • درک سود و بهره

  رایگان
  نمایش
 • سهامداران شما چه کسانی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع شما چه چیزهایی هستند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثالی از چگونگی رشد یک شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین محصول و خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • راه اندازی تیم های عملیاتی

  رایگان
  نمایش
 • تولید یک محصول یا خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم های مربوط به سوددهی در خلال تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تولید و عرضه محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • خرید مواد اولیه

  رایگان
  نمایش
 • تولید انبوه و ضمانت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمل و نقل و تدارکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول یا خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سرمایه گذاری کسب و کار

مشاهده محتوابستنF
 • کسب و کار شما چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد.

  رایگان
  نمایش
 • بالا بردن سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با درآمد فروش چکار کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رهبری و مدیریت افراد

مشاهده محتوابستنG
 • تجدید نیرو.استخدام و پرورش کارکنان

  رایگان
  نمایش
 • سنجش. تشویق و ترفیع کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت روابط کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان رابطه با کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توسعه و مدیریت روابط با مشتری

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت اطلاعات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد و مدیریت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک امور مالی

مشاهده محتوابستنI
 • تعریف حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک دارایی. بدهی و حق مالک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورتحساب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های اطلاعاتی

مشاهده محتوابستنJ
 • درک فراینده های کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری بهتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنA
 • نقش اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عرضه و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقتصاد روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهام دارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح می دهد.
اشاره میکند به اینکه شما اگر می خواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید چطور آنها را تولید و عرضه کنید و چطور سرمایه گذاری کنید.
 استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار می پردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه، مدیریت کارکنان، مدیریت اطلاعات مشتری، درک امور مالی، مدیریت منابع، درک اقتصاد

توضیحات

مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهام دارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح می دهد.
اشاره میکند به اینکه شما اگر می خواهید کسب و کاری را آغاز کنید باید چه نکاتی را رعایت کنید. بعنوان مثال چطور محصول و خدمات خود را تعیین نمایید چطور آنها را تولید و عرضه کنید و چطور سرمایه گذاری کنید.
 استاد دولا در این مجموعه اصول کسب و کار را از جنبه برخورد با مردم نیز آموزش میدهد: بعنوان مثال مدیریت کارکنان و توسعه روابط با مشتری. در پایان به جنبه های مدیریت مالی و اطلاعاتی کسب و کار می پردازد و توضیحی مقدماتی از اقتصاد ارایه میدهد تا قادر باشید رابطه کسب و کار را در چارچوبی وسیع تر درک کنید. سرفصل موضوعات درک اهداف کسب و کار. سهامدارها و منابع تولید یک محصول یا خدمات فروش یک محصول یا خدمات بالا بردن سرمایه، مدیریت کارکنان، مدیریت اطلاعات مشتری، درک امور مالی، مدیریت منابع، درک اقتصاد