چگونه یک بنیان گذار بزرگ شویم؟

امتیاز 4.4 ازمجموع 5 نفر

چطور یک بنیان گذار بزرگ شویم؟ آیا بنیان گذاران زندگی عجیبی دارند؟ آیا هرکسی می تواند یک بنیان گذار واقعی شود؟ ویژگی های بنیان گذاران واقعی چیست؟ روش اجرای ایده و آینده نگری یک موسس بزرگ چگونه است؟ و پاسخ به پرسش هایی ازین قبیل را در این آموزش دنبال کنید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
74فراگیر

زندگی بنیان گذاران

مشاهده محتوابستنA
 • برداشت خود به عنوان یک موسس

  رایگان
  نمایش
 • داستان یک کارآفرین

  رایگان
  نمایش
 • چطور می توانم یک بنیان گذار موفق شوم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

وِیژگی بنیان گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • ویژگی اول (تیم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وِیژگی دوم (مکان)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یک دندگی واقعی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اجرای ایده و آینده نگری

مشاهده محتوابستنC
 • چه کسانی ایده ی من را به اجرا در می آورند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایمان یا ترس؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرکز روی مسائل داخلی یا خارجی؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریسک پذیری یا عدم ریسک پذیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلاش برای اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور میشه متوجه شد در آینده یک موسس بزرگ خواهیم شد یا نه؟!

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنD
 • سوال و جواب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
چطور یک بنیان گذار بزرگ شویم؟ آیا بنیان گذاران زندگی عجیبی دارند؟ آیا هرکسی می تواند یک بنیان گذار واقعی شود؟ ویژگی های بنیان گذاران واقعی چیست؟ روش اجرای ایده و آینده نگری یک موسس بزرگ چگونه است؟ و پاسخ به پرسش هایی ازین قبیل را در این آموزش دنبال کنید. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و مدیر عامل یکی از بزرگترین سایت های تخصصی مهارت محور Reid Hoffman موسس لینکداین، راه و روش و تجارب ارزشمند خود را قبل از راه اندازی یک کسب و کار و بزرگ شدن به عنوان یک موسس با ما در میان می گذارد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

زندگی بنیان گذاران

مشاهده محتوابستنA
 • برداشت خود به عنوان یک موسس

  رایگان
  نمایش
 • داستان یک کارآفرین

  رایگان
  نمایش
 • چطور می توانم یک بنیان گذار موفق شوم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

وِیژگی بنیان گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • ویژگی اول (تیم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وِیژگی دوم (مکان)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یک دندگی واقعی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اجرای ایده و آینده نگری

مشاهده محتوابستنC
 • چه کسانی ایده ی من را به اجرا در می آورند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایمان یا ترس؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرکز روی مسائل داخلی یا خارجی؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریسک پذیری یا عدم ریسک پذیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلاش برای اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور میشه متوجه شد در آینده یک موسس بزرگ خواهیم شد یا نه؟!

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنD
 • سوال و جواب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و جواب بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

چطور یک بنیان گذار بزرگ شویم؟ آیا بنیان گذاران زندگی عجیبی دارند؟ آیا هرکسی می تواند یک بنیان گذار واقعی شود؟ ویژگی های بنیان گذاران واقعی چیست؟ روش اجرای ایده و آینده نگری یک موسس بزرگ چگونه است؟ و پاسخ به پرسش هایی ازین قبیل را در این آموزش دنبال کنید. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و مدیر عامل یکی از بزرگترین سایت های تخصصی مهارت محور Reid Hoffman موسس لینکداین، راه و روش و تجارب ارزشمند خود را قبل از راه اندازی یک کسب و کار و بزرگ شدن به عنوان یک موسس با ما در میان می گذارد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
بنیان گذار