هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

در جستجوی خلاقیت گمشده

گروه آریانا

مهارت های فردی

امتیاز 4.3 ازمجموع 20 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های آقای هوانسیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • صحبت های آقای امینی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های آقای امینی و کریمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
3جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
0فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های آقای هوانسیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • صحبت های آقای امینی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های آقای امینی و کریمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

توضیحات

نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی