در جستجوی خلاقیت گمشده

امتیاز 4.1 ازمجموع 15 نفر
گروه آریانا

مهارت های فردی

نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
3ساعت
389فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  رایگان
  نمایش
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  رایگان
  نمایش
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  رایگان
  نمایش

نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  رایگان
  نمایش
 • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  رایگان
  نمایش
 • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  رایگان
  نمایش

نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • صحبت های آقای امینی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای امینی و کریمی

  رایگان
  نمایش
 • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  رایگان
  نمایش
 • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  رایگان
  نمایش
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  رایگان
  نمایش
 • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  رایگان
  نمایش

نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  رایگان
  نمایش
 • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  رایگان
  نمایش
 • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  رایگان
  نمایش

نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • صحبت های آقای امینی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای هوانسیان

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های آقای امینی و کریمی

  رایگان
  نمایش
 • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  رایگان
  نمایش
 • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها