دسته‌بندی آموزش‌ها

  در جستجوی خلاقیت گمشده

  امتیاز 4.0 ازمجموع 15 نفر
  گروه آریانا

  مهارت های فردی

  نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  3جلسه
  3ساعت
  368فراگیر

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی

  • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

  مشاهده محتوابستنB
  • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  • صحبت های آقای هوانسیان

  • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

  مشاهده محتوابستنC
  • صحبت های آقای امینی

  • صحبت های آقای هوانسیان

  • صحبت های آقای امینی و کریمی

  • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  توضیحات دوره
  نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی

  • صحبت های خانم محمدی مدیر عامل انتشارات آریانا

  • صحبت های مترجم مرتضی خضری‌پور

  • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب

  • نظر شرکت کنندگان درباره کتاب 2

  • صحبت های مجری درباره نشست تخصصی

  • معرفی اعضاء نشست تخصصی خلاقیت

  نشست تخصصی خلاقیت بخش اول

  مشاهده محتوابستنB
  • آیا خلاقیت رو میشه آموزش داد؟

  • صحبت آقای امینی درباره ی آموزش خلاقیت

  • صحبت آقای کریمی درباره ی آموزش خلاقیت

  • پرسش و پاسخ حاضرین در نشست

  • چطور ایده هامون رو عملی کنیم؟

  • صحبت های آقای هوانسیان

  • تجربه ی یکی از حاضرین در نشست

  نشست تخصصی خلاقیت بخش دوم

  مشاهده محتوابستنC
  • صحبت های آقای امینی

  • صحبت های آقای هوانسیان

  • صحبت های آقای امینی و کریمی

  • اگر همه در جامعه خلاق باشند چه می شود؟

  • پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در نشست خلاقیت

  • چرا اصرار داریم سیستم آموزشی خلاقیت رو آموزش دهد؟

  • جمع بندی صحبت های نشست خلاقیت

  توضیحات دوره

  نشست تخصصی در جستجوی خلاقیت گمشده داستان و تجربه های خلاقیت در عمل به همراه معرفی کتاب خودباوری در خلاقیت نوشته تام کلی و دیوید کلی موسسان شرکت طراحی و مشاوره IDEO در دانشگاه استنفورد. نژده هوانسیان: اولین دانش آموخته ایرانی مدیریت دیزاین از دانشگاه برونل لندن، عضو موسس و استراتژیست کسب و کار دیجیتال (باما) مدیر عامل شرکت برندپردازی، راهبرد و دیزاین آرتیکولت صالح برادران امینی: طراح خدمات گروه صنعتی انتخاب و شتاب دهنده بردیا و مشاور کسب و کارهای بزرگ و نوپای ایرانی. مدرس طراحی خدمات در دانشگاه هنر و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف محمود کریمی: پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوزی و تکنیک های خلاقیت. رئیس هیات مدیره موسسه پیرانو بین الملل و نماینده TRIZ Center در ایران.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها