اسلاید سازی

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

معرفی دوره: اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید… در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند. اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!

120,000تومان
خرید دوره
120,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
6ساعت
26فراگیر

مقدمات اسلاید سازی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا از اسلاید استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • اسلاید سازی یا آموزش پاورپوینت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی مسیر ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکانیزم های مغز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اولویت تصویر کلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع حافظه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نحوه مدیریت توجه مخاطب

مشاهده محتوابستنB
 • بزرگ ترین مانع ارتباطی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از آمار و ارقام در اسلاید استفاده کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از داستان در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توجه چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مخاطب به چه چیزهایی توجه می کند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیر سخنرانی شما چگونه است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مودالیتی

مشاهده محتوابستنC
 • مودالیتی دیداری

  رایگان
  نمایش
 • مودالیتی شنیداری و لمسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مودالیتی متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت های فنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع نرم افزارها در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ویژگی های محیطی

مشاهده محتوابستنD
 • کجای اسلاید قرار بگیریم؟

  رایگان
  نمایش
 • امکانات سخت افزار در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکاتی در خصوص گرافیک و اجرای اسلایدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قوانین مورفی در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موضوعات امنیتی در اسلایدسازی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
معرفی دوره:
اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید…
در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند.
اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!
درپایان دوره یاد می گیرید:
- مکانیزم های مغز انسان چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟
تکنیک های خاص کار با نرم افزار پاورپوینت و ابزارهای لازم
گرافیک و طراحی اسلایدهای زیبا چطور است؟
مودالیتی و مجاری ارتباطی در اسلایدسازی
- ویژگی های ظاهری کاربردی در اسلاید
- تکنیک های خاص در هنگام ارائه
- انتخاب بهترین دستگاه پرزنتر
- قوانین مورفی در طراحی اسلاید
- چرا مخاطب به اسلایدهای ما توجه نمی کند
- رویکردهای نوین آموزشی در طراحی اسلاید چیست؟

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمات اسلاید سازی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا از اسلاید استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • اسلاید سازی یا آموزش پاورپوینت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی مسیر ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکانیزم های مغز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اولویت تصویر کلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع حافظه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نحوه مدیریت توجه مخاطب

مشاهده محتوابستنB
 • بزرگ ترین مانع ارتباطی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از آمار و ارقام در اسلاید استفاده کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از داستان در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توجه چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مخاطب به چه چیزهایی توجه می کند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیر سخنرانی شما چگونه است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مودالیتی

مشاهده محتوابستنC
 • مودالیتی دیداری

  رایگان
  نمایش
 • مودالیتی شنیداری و لمسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مودالیتی متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت های فنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع نرم افزارها در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ویژگی های محیطی

مشاهده محتوابستنD
 • کجای اسلاید قرار بگیریم؟

  رایگان
  نمایش
 • امکانات سخت افزار در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکاتی در خصوص گرافیک و اجرای اسلایدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قوانین مورفی در اسلایدسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موضوعات امنیتی در اسلایدسازی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

معرفی دوره:
اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید…
در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند.
اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!
درپایان دوره یاد می گیرید:
- مکانیزم های مغز انسان چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟
تکنیک های خاص کار با نرم افزار پاورپوینت و ابزارهای لازم
گرافیک و طراحی اسلایدهای زیبا چطور است؟
مودالیتی و مجاری ارتباطی در اسلایدسازی
- ویژگی های ظاهری کاربردی در اسلاید
- تکنیک های خاص در هنگام ارائه
- انتخاب بهترین دستگاه پرزنتر
- قوانین مورفی در طراحی اسلاید
- چرا مخاطب به اسلایدهای ما توجه نمی کند
- رویکردهای نوین آموزشی در طراحی اسلاید چیست؟

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اسلاید
اسلایدسازی