اسلاید سازی

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

معرفی دوره: اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید… در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند. اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!

120,000تومان
خرید دوره
120,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
6ساعت
29فراگیر

مقدمات اسلاید سازی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا از اسلاید استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • اسلاید سازی یا آموزش پاورپوینت؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی مسیر ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکانیزم های مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اولویت تصویر کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نحوه مدیریت توجه مخاطب

مشاهده محتوابستنB
 • بزرگ ترین مانع ارتباطی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از آمار و ارقام در اسلاید استفاده کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از داستان در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توجه چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مخاطب به چه چیزهایی توجه می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسیر سخنرانی شما چگونه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مودالیتی

مشاهده محتوابستنC
 • مودالیتی دیداری

  رایگان
  نمایش
 • مودالیتی شنیداری و لمسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مودالیتی متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نرم افزارها در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ویژگی های محیطی

مشاهده محتوابستنD
 • کجای اسلاید قرار بگیریم؟

  رایگان
  نمایش
 • امکانات سخت افزار در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی در خصوص گرافیک و اجرای اسلایدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قوانین مورفی در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوعات امنیتی در اسلایدسازی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
معرفی دوره:
اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید…
در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند.
اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!
درپایان دوره یاد می گیرید:
- مکانیزم های مغز انسان چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟
تکنیک های خاص کار با نرم افزار پاورپوینت و ابزارهای لازم
گرافیک و طراحی اسلایدهای زیبا چطور است؟
مودالیتی و مجاری ارتباطی در اسلایدسازی
- ویژگی های ظاهری کاربردی در اسلاید
- تکنیک های خاص در هنگام ارائه
- انتخاب بهترین دستگاه پرزنتر
- قوانین مورفی در طراحی اسلاید
- چرا مخاطب به اسلایدهای ما توجه نمی کند
- رویکردهای نوین آموزشی در طراحی اسلاید چیست؟

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمات اسلاید سازی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا از اسلاید استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • اسلاید سازی یا آموزش پاورپوینت؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی مسیر ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکانیزم های مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اولویت تصویر کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع حافظه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نحوه مدیریت توجه مخاطب

مشاهده محتوابستنB
 • بزرگ ترین مانع ارتباطی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از آمار و ارقام در اسلاید استفاده کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از داستان در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توجه چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مخاطب به چه چیزهایی توجه می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسیر سخنرانی شما چگونه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مودالیتی

مشاهده محتوابستنC
 • مودالیتی دیداری

  رایگان
  نمایش
 • مودالیتی شنیداری و لمسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مودالیتی متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نرم افزارها در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ویژگی های محیطی

مشاهده محتوابستنD
 • کجای اسلاید قرار بگیریم؟

  رایگان
  نمایش
 • امکانات سخت افزار در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی در خصوص گرافیک و اجرای اسلایدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قوانین مورفی در اسلایدسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوعات امنیتی در اسلایدسازی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

معرفی دوره:
اگر صحبت مهمی دارید این محصول برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید آن را برای مخاطب ارائه کنید…
در این دوره یاد می گیریم که با استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به محتوا و آنچه که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم اسلایدهایی حرفه ای آماده کنیم که باعث شود اطلاعات توسط ارائه ما به خوبی در ذهن مخاطب بماند.
اسلاید حرفه ای علاوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند، سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد!
درپایان دوره یاد می گیرید:
- مکانیزم های مغز انسان چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟
تکنیک های خاص کار با نرم افزار پاورپوینت و ابزارهای لازم
گرافیک و طراحی اسلایدهای زیبا چطور است؟
مودالیتی و مجاری ارتباطی در اسلایدسازی
- ویژگی های ظاهری کاربردی در اسلاید
- تکنیک های خاص در هنگام ارائه
- انتخاب بهترین دستگاه پرزنتر
- قوانین مورفی در طراحی اسلاید
- چرا مخاطب به اسلایدهای ما توجه نمی کند
- رویکردهای نوین آموزشی در طراحی اسلاید چیست؟

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها