پانزدهمین کنفرانس مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
گروه آریانا

اصول مدیریت

کنفرانس بین المللی مدیریت به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت کشور هر ساله با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می¬ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش مدیریت ، به مهمترین مسائل، چالش ¬ها و دستاوردهای علمی سازمان¬ های پرداخته شده است.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
100ساعت
12فراگیر

سالن اصلی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر عجمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر قاسم زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حاجی زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر لشگربلوکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رضا اردکانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شمی زنجانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر طالبیان

  رایگان
  نمایش
 • دکتر صریح القلم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
کنفرانس بین المللی مدیریت به  عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت کشور هر ساله با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می¬ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش مدیریت ، به مهمترین مسائل، چالش ¬ها و دستاوردهای علمی  سازمان¬ های پرداخته شده است.   در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که در تاریخ 2 الی 4 دی ماه سال 1396در سالن همایش های رازی برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی،  تجارب برتر کارگروه های صنعت از جمله برق، بیمه، آب و فاضلاب، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و... نیز ارائه شد.
 این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی بود است . 
شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند.
لازم به ذکر میباشد، فیلم جلسات بعدی به مرور اضافه می شود.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

سالن اصلی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر عجمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر قاسم زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حاجی زاده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر لشگربلوکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رضا اردکانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شمی زنجانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر طالبیان

  رایگان
  نمایش
 • دکتر صریح القلم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

کنفرانس بین المللی مدیریت به  عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت کشور هر ساله با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه شریف و گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می¬ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش مدیریت ، به مهمترین مسائل، چالش ¬ها و دستاوردهای علمی  سازمان¬ های پرداخته شده است.   در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که در تاریخ 2 الی 4 دی ماه سال 1396در سالن همایش های رازی برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی،  تجارب برتر کارگروه های صنعت از جمله برق، بیمه، آب و فاضلاب، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و... نیز ارائه شد.
 این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی بود است . 
شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند.
لازم به ذکر میباشد، فیلم جلسات بعدی به مرور اضافه می شود.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

پانزدهمین کنفرانس مدیریت