فتوشاپ سی سی 2018

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

​نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
4ساعت
14فراگیر

آشنایی با فتوشاپ

مشاهده محتوابستنA
 • اجرای فتوشاپ و آشنایی مقدماتی با ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با پنل ها و رنگها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدلهای رنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای خط کش بزرگنمایی و ذخیره فایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزار انتخاب و تغییر اندازه تصویر

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه کار با ابزارهای انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • نحوه کار با ابزار Path

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر ابعاد تصویر و Canvas

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای نقاشی

مشاهده محتوابستنC
 • ابزارهای Brush و قلم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات ابزارها و آشنایی با چند ابزار دیگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

افزودن متن به تصویر و تایپ فارسی

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با ابزار متن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد جلوه بر روی متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال و روش تایپ فارسی در فتوشاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فیلترها

مشاهده محتوابستنE
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی و برعکس و روش تغییر پس زمینه

مشاهده محتوابستنF
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوض کردن پس زمینه عکس و تبدیل عکس رنگی به سشیاه و سفید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با ابزارها و Action

مشاهده محتوابستنG
 • آشنایی با Filter Gallery، Liquify و Vanishing Point

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Action و کاربرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی چند تکنینک و نکات پیشرفته در فتوشاپ

مشاهده محتوابستنH
 • آشنایی با نحوه کار با Adjustments

  رایگان
  نمایش
 • تبدیل عکس افقی به عمودی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک صاف کردن عکس زاویه دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • امکانات دیگر در Photoshop CC 2018

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با فتوشاپ

مشاهده محتوابستنA
 • اجرای فتوشاپ و آشنایی مقدماتی با ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با پنل ها و رنگها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدلهای رنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای خط کش بزرگنمایی و ذخیره فایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزار انتخاب و تغییر اندازه تصویر

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه کار با ابزارهای انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • نحوه کار با ابزار Path

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر ابعاد تصویر و Canvas

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای نقاشی

مشاهده محتوابستنC
 • ابزارهای Brush و قلم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات ابزارها و آشنایی با چند ابزار دیگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

افزودن متن به تصویر و تایپ فارسی

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با ابزار متن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد جلوه بر روی متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال و روش تایپ فارسی در فتوشاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فیلترها

مشاهده محتوابستنE
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی و برعکس و روش تغییر پس زمینه

مشاهده محتوابستنF
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوض کردن پس زمینه عکس و تبدیل عکس رنگی به سشیاه و سفید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با ابزارها و Action

مشاهده محتوابستنG
 • آشنایی با Filter Gallery، Liquify و Vanishing Point

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Action و کاربرد آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی چند تکنینک و نکات پیشرفته در فتوشاپ

مشاهده محتوابستنH
 • آشنایی با نحوه کار با Adjustments

  رایگان
  نمایش
 • تبدیل عکس افقی به عمودی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک صاف کردن عکس زاویه دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • امکانات دیگر در Photoshop CC 2018

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش فتوشاپ سی سی 2018
فتوشاپ سی سی 2018