هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

آموزش Excel 2016

انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

امتیاز 4.6 ازمجموع 45 نفر
44,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

روش نصب و آشنایی با Excel 2016

مشاهده محتوابستنA
 • روش نصب Office 2016

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Excel (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با Excel (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کتاب کاری چیست و روش کار با آن

مشاهده محتوابستنB
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیکربندی یا Format کتابهای کاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نما و روش چاپ صفحات

مشاهده محتوابستنD
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمولها و توابع در اکسل

مشاهده محتوابستنE
 • فرمول ها و توابع ( قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت چهارم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه

مشاهده محتوابستنF
 • نمودارها

  رایگان
  نمایش
 • تصاویر و جلوه ویژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش کار با ماکروها و VBA در اکسل

مشاهده محتوابستنG
 • ماکرو ها

  رایگان
  نمایش
 • کار با VBA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایان ترم اکسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
44,000تومان
خرید دوره
7جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

روش نصب و آشنایی با Excel 2016

مشاهده محتوابستنA
 • روش نصب Office 2016

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Excel (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با Excel (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کتاب کاری چیست و روش کار با آن

مشاهده محتوابستنB
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیکربندی یا Format کتابهای کاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نما و روش چاپ صفحات

مشاهده محتوابستنD
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمولها و توابع در اکسل

مشاهده محتوابستنE
 • فرمول ها و توابع ( قسمت اول)

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت چهارم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه

مشاهده محتوابستنF
 • نمودارها

  رایگان
  نمایش
 • تصاویر و جلوه ویژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش کار با ماکروها و VBA در اکسل

مشاهده محتوابستنG
 • ماکرو ها

  رایگان
  نمایش
 • کار با VBA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایان ترم اکسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

​اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل
 2. دوره آموزشی توابع مالی در اکسل
 3. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel


همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید. برای آموزش VBA، به آموزش VBA در اکسل از مجموعه انیاک مراجعه کنید.

توضیحات

​اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل
 2. دوره آموزشی توابع مالی در اکسل
 3. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel


همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید. برای آموزش VBA، به آموزش VBA در اکسل از مجموعه انیاک مراجعه کنید.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط