پیشنهاد هفته

اصول دیجیتال مارکتینگ

مهندس میرهادی رادی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.6 ازمجموع 23 نفر
124,000تومان
49,600تومان
60%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعاریف و چارچوب های دیجیتال مارکتینگ

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره دیجیتال مارکتینگ

  رایگان
  نمایش
 • به دنبال چه چیزی هستیم؟

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند‌های کلیدی در مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم هدف‌ گذاری و جایگاه یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل فرآیند تصمیم گیری خرید و قیف فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب RACE در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به مشتریان (Reach)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ابزارهای و روش های بهینه سازی

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای حضور در فضای آنلاین و مقایسه رقبا

  رایگان
  نمایش
 • مکانیسم پلتفرم تبلیغاتی گوگل (Google Ads)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات در گوگل و جستجوی کلمات کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم سئو (SEO‌)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهنیه‌سازی On-site در سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرچ کنسول گوگل (Google Search Console)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهینه‌سازی Off-site در سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه بهینه‌سازی Off-site

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات کلیکی و بنری (Display Advertising)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها و کانال های Reach

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعامل و تبدیل کاربران به مشتری (Act and Convert)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متریک های مهم در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه متریک های مهم در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم صفحه فرود و CTA در دیجتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Google Analytics و Heap‌ در تحلیل داده‌های دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مرور کلی و متعهد کردن کاربران

مشاهده محتوابستنC
 • مرور کلی مسیر طی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متعهد کردن کاربر و ایجاد تکرار خرید (Engage)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نهایی دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
124,000تومان
49,600تومان
60%
خرید دوره
3جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

تعاریف و چارچوب های دیجیتال مارکتینگ

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره دیجیتال مارکتینگ

  رایگان
  نمایش
 • به دنبال چه چیزی هستیم؟

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند‌های کلیدی در مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم هدف‌ گذاری و جایگاه یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل فرآیند تصمیم گیری خرید و قیف فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب RACE در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسترسی به مشتریان (Reach)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ابزارهای و روش های بهینه سازی

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای حضور در فضای آنلاین و مقایسه رقبا

  رایگان
  نمایش
 • مکانیسم پلتفرم تبلیغاتی گوگل (Google Ads)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات در گوگل و جستجوی کلمات کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم سئو (SEO‌)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهنیه‌سازی On-site در سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرچ کنسول گوگل (Google Search Console)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهینه‌سازی Off-site در سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه بهینه‌سازی Off-site

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات کلیکی و بنری (Display Advertising)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها و کانال های Reach

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعامل و تبدیل کاربران به مشتری (Act and Convert)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متریک های مهم در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه متریک های مهم در دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم صفحه فرود و CTA در دیجتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Google Analytics و Heap‌ در تحلیل داده‌های دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مرور کلی و متعهد کردن کاربران

مشاهده محتوابستنC
 • مرور کلی مسیر طی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متعهد کردن کاربر و ایجاد تکرار خرید (Engage)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نهایی دیجیتال مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
انقلاب دیجیتال باعث ایجاد شیفت عظیمی در چشم‌انداز ارتباطات مارکتینگ و فروش به سمت استفاده از کانال‌های و ابزارهای دیجیتال شده است که همزمان فرصت‌های جدید برای دسترسی و وفادار سازی مشتریان فراهم آورده است.
داشتن داده کافی، توانایی تحلیل داده‌ها و سرعت بالای اجرا و فیدبک یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دیجیتال مارکتینگ نسبت به رویکرد‌های معمول در مارکتینگ و فروش است. در این دوره با رویکردی عملی مبتنی بر چارچوب شناخته شده و علمی RACE با بخش‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ آشنا خواهیم شد. پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به سرفصل‌های دوره داشته باشید.
مخاطبان دوره:
علاقه‌مندان ورود به بازارکار دیجیتال مارکتینگ
مباحث مورد بررسی در این دوره:
 1. تحقیقات بازاریابی
 2. پیشنهاد بازاریابی
 3. تصاحب مشتری
 4. مدیریت ارتباط با مشتری
 5. توسعه استرانژی بازاریابی
 6. ماتریس آنسوف
 7. برندسازی
 8. بازارمحوری
 9. رفتار مصرف کننده
 10. گام های خرید توسط مشتری
 11. مدل AIDA
 12. قیف فروش
انواع مدل های بازاریابی آنلاین
 • سئو
 • تبلیغات
 • موبایل مارکتینگ
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی آنلاین
 • بازاریابی ارجاعی
 • همکاری در فروش
 • پلتفرم های فروش
معرفی ابزارهای دیجیتال مارکتینگ همچون صبانت یکتانت گوگل ادز (ادوردز)
معرفی (real time bidding (RTB
(click through rate (CTR چیست؟
(cost per click (CPCیعنی چه؟
(return on ads spend (ROAS  به چه معناست؟
target outranking share چه کاربردی دارد؟
چگونه CTR را افزایش دهیم؟
domain authority چیست؟
استراتژی لینک سازی خارجی
سئو داخلی و سئو خارجی 
تفاوت بین cpm و cpc چیست؟
معرفی انفلونس مارکتینگ influence marketing
معرفی KPI مطرح در دیجیتال مارکتینگ
 1. بازدیدکنندگان یکتایی وب سایت
 2. تبت نام در وب سایت
 3. بازدیدکنندگان تکراری سایت
 4. صفحات محبوب
 5. مسیرهای تکراری در سایت
 6. ورود به سایت به صورت مستقیم
 7. ترافیک ارجاعی
 8. ترافیک ارگانیک یا طبیعی
 9. نرخ پرش
معرفی سایت SEMRUSH
آشنایی با UTM generator
تعریف مسیر مشتری
call to action یعنی چه؟
معرفی ابزارهای google همچون google webmaster و  google analytics
معرفی marketing automation یا اتوماسیون بازاریابی

توضیحات

انقلاب دیجیتال باعث ایجاد شیفت عظیمی در چشم‌انداز ارتباطات مارکتینگ و فروش به سمت استفاده از کانال‌های و ابزارهای دیجیتال شده است که همزمان فرصت‌های جدید برای دسترسی و وفادار سازی مشتریان فراهم آورده است.
داشتن داده کافی، توانایی تحلیل داده‌ها و سرعت بالای اجرا و فیدبک یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دیجیتال مارکتینگ نسبت به رویکرد‌های معمول در مارکتینگ و فروش است. در این دوره با رویکردی عملی مبتنی بر چارچوب شناخته شده و علمی RACE با بخش‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ آشنا خواهیم شد. پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به سرفصل‌های دوره داشته باشید.
مخاطبان دوره:
علاقه‌مندان ورود به بازارکار دیجیتال مارکتینگ
مباحث مورد بررسی در این دوره:
 1. تحقیقات بازاریابی
 2. پیشنهاد بازاریابی
 3. تصاحب مشتری
 4. مدیریت ارتباط با مشتری
 5. توسعه استرانژی بازاریابی
 6. ماتریس آنسوف
 7. برندسازی
 8. بازارمحوری
 9. رفتار مصرف کننده
 10. گام های خرید توسط مشتری
 11. مدل AIDA
 12. قیف فروش
انواع مدل های بازاریابی آنلاین
 • سئو
 • تبلیغات
 • موبایل مارکتینگ
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی آنلاین
 • بازاریابی ارجاعی
 • همکاری در فروش
 • پلتفرم های فروش
معرفی ابزارهای دیجیتال مارکتینگ همچون صبانت یکتانت گوگل ادز (ادوردز)
معرفی (real time bidding (RTB
(click through rate (CTR چیست؟
(cost per click (CPCیعنی چه؟
(return on ads spend (ROAS  به چه معناست؟
target outranking share چه کاربردی دارد؟
چگونه CTR را افزایش دهیم؟
domain authority چیست؟
استراتژی لینک سازی خارجی
سئو داخلی و سئو خارجی 
تفاوت بین cpm و cpc چیست؟
معرفی انفلونس مارکتینگ influence marketing
معرفی KPI مطرح در دیجیتال مارکتینگ
 1. بازدیدکنندگان یکتایی وب سایت
 2. تبت نام در وب سایت
 3. بازدیدکنندگان تکراری سایت
 4. صفحات محبوب
 5. مسیرهای تکراری در سایت
 6. ورود به سایت به صورت مستقیم
 7. ترافیک ارجاعی
 8. ترافیک ارگانیک یا طبیعی
 9. نرخ پرش
معرفی سایت SEMRUSH
آشنایی با UTM generator
تعریف مسیر مشتری
call to action یعنی چه؟
معرفی ابزارهای google همچون google webmaster و  google analytics
معرفی marketing automation یا اتوماسیون بازاریابی