اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
دکتر ناصر عسگری

دکتری مدیریت

معرفی درس درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی

249,000تومان
خرید دوره
249,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
30ساعت
45فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دورۀ اصول مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • 2

  رایگان
  نمایش
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چارچوب مطالعه اسلامی 1

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مطالعه اسلامی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد فقحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع کسب شناخت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیستی مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • سازمان عدل و اسوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان هادی و آخرت گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج جلوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جزوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • رقابت مسئولانه مدیران اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • راهکارهای مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کلیات تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری مصلحت مدار و مشورت مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری توکل مدار و حکیمانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات بخش تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت سلامی در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت سلامی در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • کلیات و اصول برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • انواع برنامه در مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد مقاومتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسلامی (مدیریت توحیدی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت در اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قوانین و سنن الهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول سازماندهی اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات سازمان دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه ساماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اصول و اهداف معیارهای کنترل

  رایگان
  نمایش
 • انواع کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کنترل و نظارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ماهیت عمل از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • ماهیت عمل_انواع رفتار در سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت عمل_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_اعتماد سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت_استرس و بهداشت روانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_ماهیت وجودی انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_سلسله مراتب نیازهای انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_مفروضات سلسله مراتب نیازها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • ماهیت ارتباطات از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های ارتباطی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد های رهبر پیرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعارض از دیدگاه امام خمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تعارض از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبردهای مدیریت تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ عاشورایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخلاق اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخلاق از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصادیق اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصادیق اخلاق سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کارشناسی 94

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کارشناسی ارشد95

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آرمون دکتری 95

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی درس
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 
بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. 
بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. 
بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی
مخاطبان دوره:
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز آزمون‌های تالیفی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. و در پایان دوره نیز همه سئوالات این درس در آزمون‌های سال‌های گذشته کارشناسی ارشد و دکتری مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

بزودی (در حال اماده سازی)..
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اضافه خواهد شد.


مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دورۀ اصول مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • 2

  رایگان
  نمایش
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چارچوب مطالعه اسلامی 1

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب مطالعه اسلامی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد فقحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع کسب شناخت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات رویکردهای اسلامی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیستی مدیریت اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • سازمان عدل و اسوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان هادی و آخرت گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج جلوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون جزوه سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • رقابت مسئولانه مدیران اسلامی

  رایگان
  نمایش
 • راهکارهای مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کلیات تصمیم گیری در مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری مصلحت مدار و مشورت مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری توکل مدار و حکیمانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات بخش تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت سلامی در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت سلامی در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • کلیات و اصول برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • انواع برنامه در مدیریت اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد مقاومتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسلامی (مدیریت توحیدی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت در اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قوانین و سنن الهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول سازماندهی اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات سازمان دهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه ساماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اصول و اهداف معیارهای کنترل

  رایگان
  نمایش
 • انواع کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کنترل و نظارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ماهیت عمل از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • ماهیت عمل_انواع رفتار در سازمان اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت عمل_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_اعتماد سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادراک_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت_استرس و بهداشت روانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شخصیت_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_ماهیت وجودی انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_سلسله مراتب نیازهای انسان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_مفروضات سلسله مراتب نیازها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انگیزش_سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • ماهیت ارتباطات از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های ارتباطی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد های رهبر پیرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک های رهبری 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعارض از دیدگاه امام خمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تعارض از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبردهای مدیریت تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ عاشورایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخلاق اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخلاق از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصادیق اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصادیق اخلاق سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی از دیدگاه اسلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات اخلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کارشناسی 94

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کارشناسی ارشد95

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آرمون دکتری 95

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی درس
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی روش‌شناسی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با سازمان و مدیریت بر اساس مبانی دین اسلام می‌پردازد. به طور کلی این درس از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 
بخش اول، به چرایی و ضرورت مدیریت اسلامی می‌پردازد و دیدگاه‌ها و دلایل گوناگونی را در خصوص ضرورت تشکیل و توسعه رشته مدیریت اسلامی بررسی می‌کند. 
بخش دوم به چگونگی مدیریت اسلامی مربوط می‌شود و شامل معرفی روش‌ها، ابزارها و رویکردهای گوناگون کسب شناخت از منابع دینی و علم مدیریت برای نظریه‌پردازی در عرصه مدیریت اسلامی است. 
بخش سوم نیز با عنوان چیستی مدیریت اسلامی خود شامل دو مبحث اصلی است: 1) معرفی پنج جلوه سازمان اسلامی بر اساس اصول پنجگانه دین اسلام؛ 2) معرفی وظایف و کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلامی
مخاطبان دوره:
درس «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز آزمون‌های تالیفی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. و در پایان دوره نیز همه سئوالات این درس در آزمون‌های سال‌های گذشته کارشناسی ارشد و دکتری مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

بزودی (در حال اماده سازی)..
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اضافه خواهد شد.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت
اصول و مبانی مدیریت