زبان کنکور دکتری

امتیاز 4.5 ازمجموع 8 نفر
دکتر حمید فرید

دکتری مدیریت

​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
25ساعت
60فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خانواده Can

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه گرامر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور و گسترش مدل فعل شماری به همراه معرفی سه قوطی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دو قوطی دیگر و ماهی فشرده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی فعل شماری روی سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کاما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کاما در جمله ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تست کاما و فعل شماری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته به همراه معرفی چهار قوطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی چهار قوطی پایانی و سه نوع جمله ی شرطی (با IF و بی IF)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گسترش مدل فعل شماری (همپایه ساز) FANBOYS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سببی ها ( گلم و خنده هاش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  رایگان
  نمایش
 • کاربردهای قسمت سوم فعل، فعل با to، و فعل ingدار و گرامر مقایسه و جفتی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تست های مروری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 6،7،8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answers to Passages 6, 7, & 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.

جلسه ی معرفی و جلسه ی اول و دوم گرامر به صورت کامل هم اکنون در دسترس کاربران است، طبق روال هرده روز محتوای یک جلسه (شامل چند درس جدید)بارگذاری می شود تا روند مطالعاتی شما به صورت منطقی پیش رود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خانواده Can

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه گرامر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور و گسترش مدل فعل شماری به همراه معرفی سه قوطی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دو قوطی دیگر و ماهی فشرده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی فعل شماری روی سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کاما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کاما در جمله ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تست کاما و فعل شماری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته به همراه معرفی چهار قوطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی چهار قوطی پایانی و سه نوع جمله ی شرطی (با IF و بی IF)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گسترش مدل فعل شماری (همپایه ساز) FANBOYS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سببی ها ( گلم و خنده هاش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  رایگان
  نمایش
 • کاربردهای قسمت سوم فعل، فعل با to، و فعل ingدار و گرامر مقایسه و جفتی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تست های مروری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Passage 6،7،8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answers to Passages 6, 7, & 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.

جلسه ی معرفی و جلسه ی اول و دوم گرامر به صورت کامل هم اکنون در دسترس کاربران است، طبق روال هرده روز محتوای یک جلسه (شامل چند درس جدید)بارگذاری می شود تا روند مطالعاتی شما به صورت منطقی پیش رود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
زبان
کنکور ​زبان
کنکور دکتری
دکتری