50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

زبان کنکور دکتری

دکتر حمید فرید

دکتری مدیریت

امتیاز 4.8 ازمجموع 21 نفر
1,140,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه زبان کنکور دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره آموزشی زبان کنکور

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کلمات ارتباطی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی used to و in order to و so as to

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال همراه با آموزش which

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جملات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش مرور گرامر گذشته و معرفی must و to be going to

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته و معرفی فعل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جملات شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همپایه ساز FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سببی ها have و get و make و let و help

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات پیچیده

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قید

مشاهده محتوابستنE
 • گرامر that ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته) گرامر so such enough

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به سوالات زبان کنکور و تست تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قسمت سوم فعل، فعل با to، فعل ingدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله های گرامری کنکور

مشاهده محتوابستنG
 • گرامر As

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست و تمرین گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک مطلب

مشاهده محتوابستنH
 • لغت انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های پاسخ به سوالات درک مطلب 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال از درک مطلب

مشاهده محتوابستنI
 • واژگان انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 6 و 7 و 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب متن 6 7 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمریناتی از درک مطلب

مشاهده محتوابستنJ
 • لغات انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات درک مطلب در کنکور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متون درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوالات زبان کنکور سال های گذشته دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • بررسی 80 سوال گرامر کنکور سال های پیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور واژگان سخت را حفظ کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب از کنکور دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,140,000تومان
خرید دوره
11جلسه
23ساعت و 25 دقیقه
226فراگیر

مقدمه زبان کنکور دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره آموزشی زبان کنکور

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کلمات ارتباطی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی used to و in order to و so as to

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال همراه با آموزش which

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جملات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش مرور گرامر گذشته و معرفی must و to be going to

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته و معرفی فعل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جملات شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همپایه ساز FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سببی ها have و get و make و let و help

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات پیچیده

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قید

مشاهده محتوابستنE
 • گرامر that ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته) گرامر so such enough

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به سوالات زبان کنکور و تست تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قسمت سوم فعل، فعل با to، فعل ingدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله های گرامری کنکور

مشاهده محتوابستنG
 • گرامر As

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست و تمرین گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک مطلب

مشاهده محتوابستنH
 • لغت انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های پاسخ به سوالات درک مطلب 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال از درک مطلب

مشاهده محتوابستنI
 • واژگان انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 6 و 7 و 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب متن 6 7 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمریناتی از درک مطلب

مشاهده محتوابستنJ
 • لغات انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات درک مطلب در کنکور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متون درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوالات زبان کنکور سال های گذشته دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • بررسی 80 سوال گرامر کنکور سال های پیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور واژگان سخت را حفظ کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب از کنکور دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی دوره

​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)

مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 

در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. انواع افعال کمکی 
 2. اشکال فعل Can
 3. تفاوت بین so، very، too و such
 4. اشکال used to
 5. معانی Must
 6. گرامر had better و would rather
 7. تفاوت to be used to verb و to be used to gerund
 8. انواع that
 9. گرامر that of و those of
 10. اقسام کاما
 11. گرامر parallelism
 12. گرامر have to و ought to
 13. معرفی may و might
 14. نکته گرامری بسیار مهم و پر تکرار should
 15. انواع شرطی
 16. حذف jf در شرطی و جایگزین آنها
 17. انواع سببی ها
 18. تفاوت بین get و have در سببی ها
 19. تفاوت بین حالت معلوم و مجهول make
 20. گرامر look forward to

چگونه از یا اسم صفت بسازیم؟

و چگونه از یک اسم قید درست کنیم؟

چطور از SO و SUCH به جای هم استفاده کنیم؟

گرامر enough چجوری است و باید از آن در کجا استفاده شود؟

معرفی گرامر such as / as such / as far as/ as high 

 as/ ....

ویژگی های گرامری either neither و so

معرفی گرامر و تفاوت بین despite و despite the fact that 

آشنایی با لغات پرکاربرد زبان کنکور دکترا

مخاطبان دوره:

مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.


توضیحات

معرفی دوره

​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)

مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 

در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. انواع افعال کمکی 
 2. اشکال فعل Can
 3. تفاوت بین so، very، too و such
 4. اشکال used to
 5. معانی Must
 6. گرامر had better و would rather
 7. تفاوت to be used to verb و to be used to gerund
 8. انواع that
 9. گرامر that of و those of
 10. اقسام کاما
 11. گرامر parallelism
 12. گرامر have to و ought to
 13. معرفی may و might
 14. نکته گرامری بسیار مهم و پر تکرار should
 15. انواع شرطی
 16. حذف jf در شرطی و جایگزین آنها
 17. انواع سببی ها
 18. تفاوت بین get و have در سببی ها
 19. تفاوت بین حالت معلوم و مجهول make
 20. گرامر look forward to

چگونه از یا اسم صفت بسازیم؟

و چگونه از یک اسم قید درست کنیم؟

چطور از SO و SUCH به جای هم استفاده کنیم؟

گرامر enough چجوری است و باید از آن در کجا استفاده شود؟

معرفی گرامر such as / as such / as far as/ as high 

 as/ ....

ویژگی های گرامری either neither و so

معرفی گرامر و تفاوت بین despite و despite the fact that 

آشنایی با لغات پرکاربرد زبان کنکور دکترا

مخاطبان دوره:

مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.