فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

زبان کنکور دکتری

دکتر حمید فرید

دکتری مدیریت

امتیاز 4.8 ازمجموع 18 نفر
374,000تومان
224,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه زبان کنکور دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره آموزشی زبان کنکور

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کلمات ارتباطی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی used to و in order to و so as to

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال همراه با آموزش which

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جملات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش مرور گرامر گذشته و معرفی must و to be going to

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته و معرفی فعل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جملات شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همپایه ساز FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سببی ها have و get و make و let و help

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات پیچیده

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قید

مشاهده محتوابستنE
 • گرامر that ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته) گرامر so such enough

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به سوالات زبان کنکور و تست تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قسمت سوم فعل، فعل با to، فعل ingدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله های گرامری کنکور

مشاهده محتوابستنG
 • گرامر As

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست و تمرین گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک مطلب

مشاهده محتوابستنH
 • لغت انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های پاسخ به سوالات درک مطلب 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال از درک مطلب

مشاهده محتوابستنI
 • واژگان انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 6 و 7 و 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب متن 6 7 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمریناتی از درک مطلب

مشاهده محتوابستنJ
 • لغات انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات درک مطلب در کنکور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متون درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوالات زبان کنکور سال های گذشته دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • بررسی 80 سوال گرامر کنکور سال های پیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور واژگان سخت را حفظ کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب از کنکور دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
374,000تومان
224,400تومان
40%
خرید دوره
11جلسه
معادل 25 ساعت آموزشی
179فراگیر

مقدمه زبان کنکور دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره آموزشی زبان کنکور

  رایگان
  نمایش
 • پیش آزمون گرامر

  رایگان
  نمایش
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی چند تست(پیاده سازی مطالب آموخته شده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خانواده Can

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کلمات ارتباطی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی used to و in order to و so as to

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال همراه با آموزش which

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکته های کلیدی "که" و "That"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کاما در جملات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست کاما و فعل شماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش مرور گرامر گذشته و معرفی must و to be going to

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور مباحث گذشته و معرفی فعل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جملات شرطی (با IF و بی IF)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همپایه ساز FANBOYS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سببی ها have و get و make و let و help

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فعل شماری و بررسی چند تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جملات پیچیده

مشاهده محتوابستنD
 • که اول جمله (nominal that)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان تضاد، تفاوت، همزمانی، و علت (کلاه MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله های غیر ساده: بیان شرط، توالی، نتیجه، و همپایگی (چشم، بینی، دهان، و دکمه های (MR.H)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کلمات یا عبارات تاکیدی اول جمله: خداحافظ علامت سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قید

مشاهده محتوابستنE
 • گرامر that ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قید (پیشرفته) گرامر so such enough

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پاسخ به سوالات زبان کنکور و تست تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مرور جلسات گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قسمت سوم فعل، فعل با to، فعل ingدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله های گرامری کنکور

مشاهده محتوابستنG
 • گرامر As

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تست و تمرین گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرامر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک مطلب

مشاهده محتوابستنH
 • لغت انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های پاسخ به سوالات درک مطلب 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال از درک مطلب

مشاهده محتوابستنI
 • واژگان انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 6 و 7 و 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب متن 6 7 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 2-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمریناتی از درک مطلب

مشاهده محتوابستنJ
 • لغات انگلیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات درک مطلب در کنکور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متون درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات درک مطلب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوالات زبان کنکور سال های گذشته دکتری

مشاهده محتوابستنA
 • بررسی 80 سوال گرامر کنکور سال های پیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور واژگان سخت را حفظ کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک مطلب از کنکور دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متن درک مطلب زبان کنکور دکترا 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
در این دوره آموزشی می آموزیم:
 1. انواع افعال کمکی 
 2. اشکال فعل Can
 3. تفاوت بین so، very، too و such
 4. اشکال used to
 5. معانی Must
 6. گرامر had better و would rather
 7. تفاوت to be used to verb و to be used to gerund
 8. انواع that
 9. گرامر that of و those of
 10. اقسام کاما
 11. گرامر parallelism
 12. گرامر have to و ought to
 13. معرفی may و might
 14. نکته گرامری بسیار مهم و پر تکرار should
 15. انواع شرطی
 16. حذف jf در شرطی و جایگزین آنها
 17. انواع سببی ها
 18. تفاوت بین get و have در سببی ها
 19. تفاوت بین حالت معلوم و مجهول make
 20. گرامر look forward to
چگونه از یا اسم صفت بسازیم؟
و چگونه از یک اسم قید درست کنیم؟
چطور از SO و SUCH به جای هم استفاده کنیم؟
گرامر enough چجوری است و باید از آن در کجا استفاده شود؟
معرفی گرامر  such as / as such / as far as/ as high 
 as/ ....
ویژگی های گرامری either neither و so
معرفی گرامر و تفاوت بین despite و despite the fact that 
آشنایی با لغات پرکاربرد زبان کنکور دکترا
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.


توضیحات

معرفی دوره
​تدریس مفاهیم گرامر جهت آزمون دکتری و آزمون‏های داخلی زبان (MSRT، EPT، TOLIMO، و سایر آزمون هایی که بر پایه ی PBT می باشند که دانش‏جویان دکتری برای شرکت در آزمون جامع به این مدارک نیاز دارند.)
مدل گرامری ارائه شده نتیجه ی سال ها تدریس و همچنین مطالعه ی روش های روز دنیاست. کافی است جلسه ی دموی آن را مشاهده کنید تا متوجه تفاوت آشکار نحوه ی ارائه شوید. استفاده از مولفه ی تصویر (تصاویری که تک تک به منظور انتقال ساده سازی شده ی مفاهیم گرامری "طراحی" شده اند، وجه متمایزکننده ی این ارائه است. سادگی، کلیدواژه ی روش تدریس ارائه شده است. در ضمن مفاهیم تا جایی که لازم است گسترش یافته تا با ارائه ی انبوهی از گرامرهای نامتناسب حجم مطالب افزون نگردد. در بخش درک مطلب روش های بسیار موثری معرفی و با حجم بالایی از تست ها تثبیت می گردند. در بخش واژه مهم ترین بخش آموزش معرفی به روزترین وکارآمدترین روش های یادگیری واژه و تجویز منابع (به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده) است. البته تعداد زیادی واژه در دل مطالب مربوط به ارائه های بخش گرامر و درک مطلب به صورت تلفیق شده وجود دارد تا شما، حین ارائه ی این بخش ها، در معرض این واژه ها نیز قرار گیرید. 
در این دوره آموزشی می آموزیم:
 1. انواع افعال کمکی 
 2. اشکال فعل Can
 3. تفاوت بین so، very، too و such
 4. اشکال used to
 5. معانی Must
 6. گرامر had better و would rather
 7. تفاوت to be used to verb و to be used to gerund
 8. انواع that
 9. گرامر that of و those of
 10. اقسام کاما
 11. گرامر parallelism
 12. گرامر have to و ought to
 13. معرفی may و might
 14. نکته گرامری بسیار مهم و پر تکرار should
 15. انواع شرطی
 16. حذف jf در شرطی و جایگزین آنها
 17. انواع سببی ها
 18. تفاوت بین get و have در سببی ها
 19. تفاوت بین حالت معلوم و مجهول make
 20. گرامر look forward to
چگونه از یا اسم صفت بسازیم؟
و چگونه از یک اسم قید درست کنیم؟
چطور از SO و SUCH به جای هم استفاده کنیم؟
گرامر enough چجوری است و باید از آن در کجا استفاده شود؟
معرفی گرامر  such as / as such / as far as/ as high 
 as/ ....
ویژگی های گرامری either neither و so
معرفی گرامر و تفاوت بین despite و despite the fact that 
آشنایی با لغات پرکاربرد زبان کنکور دکترا
مخاطبان دوره:
مخاطبان این دوره کلیه داوطلبان کنکور دکتری علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند.


بسته های آموزشی مرتبط