دسته‌بندی آموزش‌ها

    استعداد تحصیلی

    امتیاز 5.0 ازمجموع 8 نفر
    استاد محمد وکیلی

    دکتری مدیریت

    معرفی درس • آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی • آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات • آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست • حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری • جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس • ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور)

    هزینه دوره:175000تومان
    خرید دوره
    دموی رایگان
    خرید 175000تومان
    دموی رایگان
    x1
    • x1
    • x1.5
    • x2
    6جلسه
    18ساعت
    68فراگیر

    روش های یادگیری استعداد تحصیلی

    مشاهده محتوابستنA
    • معرفی دوره

    • شرح بسته هم آموز

    • معرفی منابع درسی

    • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

    مبحث درک مطلب

    مشاهده محتوابستنB
    • درک مطلب فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

    • درک مطلب مراحل پاسخ به سوالات

    • درک مطلب عبارت کلیدی در متن

    • درک مطلب -4 نکته در مرور اثر بخش

    • درک مطلب -3 نکته در پاسخ به سوالات

    • درک مطلب- مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

    • درک مطلب 5 نوع ساختار متنی

    • درک مطلب -تحلیل ساختارهای مثال اول

    • درک مطلب- تحلیل ساختار کل متن

    • درک مطلب- مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

    • درک مطلب -مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

    • جزوه 1

    • جزوه 2

    مبحث منطقی

    مشاهده محتوابستنC
    • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

    • مغالطات فرهنگی - اجتماعی

    • مغالطات منطقی

    • مغالطات ریاضی

    • انواع استدلال

    • یافتن فرض پنهان

    • مثالهای یافتن فرض پنهان

    • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

    • آزمون یافتن فرض پنهان

    • نتیجه گیری از متن

    • آزمون نتیجه گیری از متن

    • سوالات تکمیل متن

    • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

    • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

    • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

    • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

    • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

    • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

    • رابطه همبستگی و علّی

    • اثبات رابطه علّی- تضعیف و تقویت رابطه علّی

    • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

    • تفکر سیستمی- تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

    • نکات تکمیلی مبحث منطقی

    • تکنیک قطعیت گزاره ها

    مبحث تحلیلی

    مشاهده محتوابستنD
    • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

    • حل چند سوال

    • فلسفه سوالات تحلیل

    • بحث چینش و مثال

    • مثال اول چینش

    • مثال دوم چینش

    • معمای انیشتین و حل آن

    • سوالات گروه بندی و یک مثال

    • مثال دوم گروه بندی

    • سوالات گراف یک مثال

    • رند حل مسئله دوم

    مبحث کمیتی

    مشاهده محتوابستنE
    • تعریف کمییت

    • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

    • حل مسئله رابطه ادبی

    • پاسخ و حل سوالات تست

    • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

    • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

    • حل مسئله

    • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

    • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

    • سوالات مجموعه

    • حل مسئله بخش اول

    • حل مسئله بخش دوم

    • حل مسئله بخش سوم

    حرف آخر

    مشاهده محتوابستنF
    • جمع بندی و حرف آخر

    توضیحات دوره
    معرفی درس
    آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی
    •       آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 
    •       آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 
    •       حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری
    •       جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 
    •       ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 
    مخاطبان دوره:
    همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت
    آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
    محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه  فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 
    خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 
    افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.
    به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.
    مشاهده همه توضیحات

    بسته های آموزشی مرتبط

    روش های یادگیری استعداد تحصیلی

    مشاهده محتوابستنA
    • معرفی دوره

    • شرح بسته هم آموز

    • معرفی منابع درسی

    • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

    مبحث درک مطلب

    مشاهده محتوابستنB
    • درک مطلب فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

    • درک مطلب مراحل پاسخ به سوالات

    • درک مطلب عبارت کلیدی در متن

    • درک مطلب -4 نکته در مرور اثر بخش

    • درک مطلب -3 نکته در پاسخ به سوالات

    • درک مطلب- مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

    • درک مطلب 5 نوع ساختار متنی

    • درک مطلب -تحلیل ساختارهای مثال اول

    • درک مطلب- تحلیل ساختار کل متن

    • درک مطلب- مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

    • درک مطلب -مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

    • جزوه 1

    • جزوه 2

    مبحث منطقی

    مشاهده محتوابستنC
    • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

    • مغالطات فرهنگی - اجتماعی

    • مغالطات منطقی

    • مغالطات ریاضی

    • انواع استدلال

    • یافتن فرض پنهان

    • مثالهای یافتن فرض پنهان

    • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

    • آزمون یافتن فرض پنهان

    • نتیجه گیری از متن

    • آزمون نتیجه گیری از متن

    • سوالات تکمیل متن

    • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

    • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

    • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

    • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

    • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

    • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

    • رابطه همبستگی و علّی

    • اثبات رابطه علّی- تضعیف و تقویت رابطه علّی

    • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

    • تفکر سیستمی- تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

    • نکات تکمیلی مبحث منطقی

    • تکنیک قطعیت گزاره ها

    مبحث تحلیلی

    مشاهده محتوابستنD
    • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

    • حل چند سوال

    • فلسفه سوالات تحلیل

    • بحث چینش و مثال

    • مثال اول چینش

    • مثال دوم چینش

    • معمای انیشتین و حل آن

    • سوالات گروه بندی و یک مثال

    • مثال دوم گروه بندی

    • سوالات گراف یک مثال

    • رند حل مسئله دوم

    مبحث کمیتی

    مشاهده محتوابستنE
    • تعریف کمییت

    • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

    • حل مسئله رابطه ادبی

    • پاسخ و حل سوالات تست

    • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

    • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

    • حل مسئله

    • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

    • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

    • سوالات مجموعه

    • حل مسئله بخش اول

    • حل مسئله بخش دوم

    • حل مسئله بخش سوم

    حرف آخر

    مشاهده محتوابستنF
    • جمع بندی و حرف آخر

    توضیحات دوره

    معرفی درس
    آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی
    •       آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 
    •       آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 
    •       حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری
    •       جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 
    •       ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 
    مخاطبان دوره:
    همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت
    آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
    محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه  فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 
    خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 
    افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.
    به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.
    مشاهده همه توضیحات

    برچسب ها

    کنکور ارشد مدیریت
    کنکور دکتری مدیریت
    دکتری مدیریت
    استعداد تحصیلی