استعداد تحصیلی

امتیاز 4.9 ازمجموع 9 نفر
استاد محمد وکیلی

دکتری مدیریت

معرفی درس • آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی • آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات • آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست • حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری • جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس • ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور)

175,000تومان
خرید دوره
175,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
18ساعت
75فراگیر

روش های یادگیری استعداد تحصیلی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرح بسته هم آموز

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درسی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث درک مطلب

مشاهده محتوابستنB
 • درک مطلب فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

  رایگان
  نمایش
 • درک مطلب مراحل پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • درک مطلب عبارت کلیدی در متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -4 نکته در مرور اثر بخش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -3 نکته در پاسخ به سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب 5 نوع ساختار متنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -تحلیل ساختارهای مثال اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- تحلیل ساختار کل متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث منطقی

مشاهده محتوابستنC
 • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

  رایگان
  نمایش
 • مغالطات فرهنگی - اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • مغالطات منطقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغالطات ریاضی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالهای یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری از متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون نتیجه گیری از متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تکمیل متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  رایگان
  نمایش
 • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثبات رابطه علّی- تضعیف و تقویت رابطه علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر سیستمی- تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات تکمیلی مبحث منطقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک قطعیت گزاره ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث تحلیلی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

  رایگان
  نمایش
 • حل چند سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فلسفه سوالات تحلیل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث چینش و مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال اول چینش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال دوم چینش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معمای انیشتین و حل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات گروه بندی و یک مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال دوم گروه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات گراف یک مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رند حل مسئله دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث کمیتی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف کمییت

  رایگان
  نمایش
 • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

  رایگان
  نمایش
 • حل مسئله رابطه ادبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخ و حل سوالات تست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مجموعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حرف آخر

مشاهده محتوابستنF
 • جمع بندی و حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات آزمون

  رایگان
  دانلود
 • آزمون شبیه سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی درس
آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی
•       آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 
•       آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 
•       حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری
•       جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 
•       ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 
مخاطبان دوره:
همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه  فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 
خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 
افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.
به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

برای ورود به کلاس آنلاین استعداد تحصیلی از طریق راهنمای زیر، نرم افزارهای موردنیاز را نصب کنید:
http://cafetadris.com/help
لینک ورود به کلاس: http://class.cafetadris.com/dv5
با انتخاب گزینه guest و سپس وارد کردن نام خود (بدون پسورد) میتوانید وارد کلاس شوید.
هم از طریق کامپیوتر و لپ تاپ و هم از طریق موبایل یا تبلت می توانید در کلاس شرکت کنید.

پشتیبانی تلگرام: @cafetadris_team
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

روش های یادگیری استعداد تحصیلی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرح بسته هم آموز

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درسی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موفقیت در استعداد تحصیلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث درک مطلب

مشاهده محتوابستنB
 • درک مطلب فلسفه و تقسیم بندی کلی سوالات

  رایگان
  نمایش
 • درک مطلب مراحل پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • درک مطلب عبارت کلیدی در متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -4 نکته در مرور اثر بخش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -3 نکته در پاسخ به سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- مثال اول و حل و تحلیل مثال اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب 5 نوع ساختار متنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -تحلیل ساختارهای مثال اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- تحلیل ساختار کل متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب- مثال دوم و حل و تحلیل مثال دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک مطلب -مثال سوم و حل و تحلیل مثال سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث منطقی

مشاهده محتوابستنC
 • ماهیت و فلسفه سوالات منطقی

  رایگان
  نمایش
 • مغالطات فرهنگی - اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • مغالطات منطقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغالطات ریاضی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالهای یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالهای یافتن فرض پنهان-تکنیک رد گزینه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون یافتن فرض پنهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری از متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون نتیجه گیری از متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تکمیل متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تضعیف و تقویت استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  رایگان
  نمایش
 • مثالهای تضعیف و تقویت استدلال قیاسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های اختصاصی تضعیف و تقویت استدلال استقرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثبات رابطه علّی- تضعیف و تقویت رابطه علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر سیستمی- تکمیل آزمون مبحث رابطه همبستگی و علّی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات تکمیلی مبحث منطقی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک قطعیت گزاره ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث تحلیلی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی بحث تحلیل یک مسئله

  رایگان
  نمایش
 • حل چند سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فلسفه سوالات تحلیل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث چینش و مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال اول چینش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال دوم چینش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معمای انیشتین و حل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات گروه بندی و یک مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال دوم گروه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات گراف یک مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رند حل مسئله دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبحث کمیتی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف کمییت

  رایگان
  نمایش
 • انواع سوالات کمیت و یک مسئله ادبی

  رایگان
  نمایش
 • حل مسئله رابطه ادبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخ و حل سوالات تست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخ سوالات تستی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات کار با داده های آماری و یک مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مفهومی 4 گزینه ای بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات مجموعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مسئله بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حرف آخر

مشاهده محتوابستنF
 • جمع بندی و حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات آزمون

  رایگان
  دانلود
 • آزمون شبیه سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی درس
آشنایی با سرفصلها و ساختار آزمون استعداد تحصیلی
•       آموزش تکنیکها و روش های حل انواع سوالات 
•       آموزش نکات تستی و میانبرهای حل تست 
•       حل منتخبی از سوالات آزمون دکتری
•       جزوه آموزشی اختصصاصی مدرس 
•       ارایه آزمون آزمایشی (شبیه سازی کنکور) 
مخاطبان دوره:
همه داوطلبان رشته ها و گروه های امتحانی مختلف متقاضی آزمون وزارت علوم و بهداشت
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که هر 4 فصل آزمون همه گروه های آزمایشی وزارت علوم (به جز گروه  فنی-مهندسی) و وزارت بهداشت را پوشش می دهد. 
خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. 
افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز گلچینی از سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری نیز بررسی شده است.
به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره آمادگی خوبی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

برای ورود به کلاس آنلاین استعداد تحصیلی از طریق راهنمای زیر، نرم افزارهای موردنیاز را نصب کنید:
http://cafetadris.com/help
لینک ورود به کلاس: http://class.cafetadris.com/dv5
با انتخاب گزینه guest و سپس وارد کردن نام خود (بدون پسورد) میتوانید وارد کلاس شوید.
هم از طریق کامپیوتر و لپ تاپ و هم از طریق موبایل یا تبلت می توانید در کلاس شرکت کنید.

پشتیبانی تلگرام: @cafetadris_team
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت
استعداد تحصیلی