مشاوره کنکور دکتری مدیریت

گروه آریانا

دکتری مدیریت

امتیاز 4.7 ازمجموع 7 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی کنکور دکتری مدیریت و منابع آن

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره های کنکور مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

معرفی دروس عمومی و تخصصی کنکور دکتری مدیریت

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره زبان کنکور دکتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره مبانی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره تئوری های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره بازاریابی و مدیریت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
2جلسه
47 دقیقه
245فراگیر

معرفی کنکور دکتری مدیریت و منابع آن

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره های کنکور مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

معرفی دروس عمومی و تخصصی کنکور دکتری مدیریت

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی دوره اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره زبان کنکور دکتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره مبانی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره استعداد تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره تئوری های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • معرفی دوره بازاریابی و مدیریت بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

کنکور دکتری مدیریت در سالیان اخیر دست خوش تحولات و تغییرات بسیاری بوده است که موجب سردگمی داوطلبان شده است. اما با تلاش های بسیار سعی شده است تا اشکالات سالیان گذشته برطرف شود و این آزمون با اهمیت به سوی تخصصی شدن و ارتقا سطح کیفی حرکت کند.

در رشته های علوم انسانی و به ویژه مدیریت، داوطلبان در گام اول با تعدد منابع مواجه هستند به گونه ای که نمی دانند که وقت خود را به کدام منبع اختصاص دهند و اولویت زمانی را بر روی کدامیک از منابع بگذارند.


از طرفی عدم شناخت دقیق نسبت به کد رشته های دفترچه، دانشگاه های ارائه دهنده رشته، فنون و نکات مصاحبه از مسائل عمده داوطلبان کنکور دکتری می باشد که در این دوره بررسی شده است.

در این دورۀ رایگان سعی بر آن شده که از تجربیات ارزشمند مشاوران و دانشجویان دکتری و داوطلبان قبلی آزمون دکتری مدیریت استفاده شود و مطالبی دقیق، با اهمیت و راهگشا برای داوطلبان کنکور دکتری مدیریت ارائه گردد.

توضیحات

کنکور دکتری مدیریت در سالیان اخیر دست خوش تحولات و تغییرات بسیاری بوده است که موجب سردگمی داوطلبان شده است. اما با تلاش های بسیار سعی شده است تا اشکالات سالیان گذشته برطرف شود و این آزمون با اهمیت به سوی تخصصی شدن و ارتقا سطح کیفی حرکت کند.

در رشته های علوم انسانی و به ویژه مدیریت، داوطلبان در گام اول با تعدد منابع مواجه هستند به گونه ای که نمی دانند که وقت خود را به کدام منبع اختصاص دهند و اولویت زمانی را بر روی کدامیک از منابع بگذارند.


از طرفی عدم شناخت دقیق نسبت به کد رشته های دفترچه، دانشگاه های ارائه دهنده رشته، فنون و نکات مصاحبه از مسائل عمده داوطلبان کنکور دکتری می باشد که در این دوره بررسی شده است.

در این دورۀ رایگان سعی بر آن شده که از تجربیات ارزشمند مشاوران و دانشجویان دکتری و داوطلبان قبلی آزمون دکتری مدیریت استفاده شود و مطالبی دقیق، با اهمیت و راهگشا برای داوطلبان کنکور دکتری مدیریت ارائه گردد.