50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز

آشنایی با منشور حرفه‌ای مشاوره مدیریت

انجمن مشاوران مدیریت ایران

مشاوره مدیریت

امتیاز 2.5 ازمجموع 2 نفر
190,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
190,000تومان
خرید دوره
1جلسه
57فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب و انتشار توسط مجمع عمومی، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏ های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، رهبران سازمانی و حرفه‏ ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.

توضیحات

 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب و انتشار توسط مجمع عمومی، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏ های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، رهبران سازمانی و حرفه‏ ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مشاوره مدیریت
بسته جامع مشاوره مدیریت
بسته جامع مشاوره مدیریت

بسته جامع مشاوره مدیریت