آشنایی با منشور حرفه‌ای مشاوره مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
انجمن مشاوران مدیریت ایران

اصول مدیریت

​منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند.

50,000تومان
خرید دوره
50,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
3ساعت
20فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب توسط مجمع عمومی و انتشار، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، پاسخگو بودن رهبران سازمانی و حرفه‏ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب توسط مجمع عمومی و انتشار، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، پاسخگو بودن رهبران سازمانی و حرفه‏ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آشنایی با منشور حرفه‌ای مشاوره مدیریت
منشور حرفه‌ای مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت