فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

آشنایی با منشور حرفه‌ای مشاوره مدیریت

انجمن مشاوران مدیریت ایران

اصول مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
63,000تومان
37,800تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
63,000تومان
37,800تومان
40%
خرید دوره
1جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
35فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آقای مهندس محمد ابراهیمی آهویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب و انتشار توسط مجمع عمومی، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏ های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، رهبران سازمانی و حرفه‏ ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.

توضیحات

 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن مشاوران مديريت ايران، مجموعه ‏ای از استانداردها، قوانين، اصول راهنما و ارزش‏ ها است که بر رفتار و اخلاق کاری در حرفه و در تعامل ما بين اعضاء، کارفرمايان، انجمن و مردم حاکم بوده و اعضاء انجمن را در اين زمينه راهنمائی می‏کند. 
 • منشور اخلاق حرفه‏ ای انجمن، بر نحوه قضاوت و درست و غلط بودن تصميمات و اقدامات، مسئوليت‏ها و وظائف اخلاقی، حقوق و تکاليف اعضای انجمن تاکيد دارد و علاوه بر مستند شدن، تصويب و انتشار توسط مجمع عمومی، بايستی به قلب، ذهن و فعالیت‌های اعضای انجمن نفوذ کرده و به ‏عنوان کمکی جدی برای گسترش و کاربرد مفاد آن و جلوگيری از ايجاد زمينه‏ های انحراف از اين نوع اخلاق درآيد. اخلاق حرفه ‏ای انجمن، به‏ صورتی عمده، با آنچه "مسئوليت اجتماعی" ناميده می‏شود، نيز هم‌پوشانی دارد. 
 • رسوائی‏های اخلاق حرفه ‏ای، بسياری از سازمان‏ هايی را که روزی سازمان‏های مطرحي بودند مضمحل نموده است، بطوری‏که در برخی از کشورهای پيشرفته، قانون‌گذاران و اجرا‌کنندگان قانون، رهبران سازمانی و حرفه‏ ای، برای انجام برنامه ر‌يزی‏ های لازم در طراحی برنامه‏ های مناسب اخلاق حرفه‏ ای و حصول اطمينان از گسترش فرهنگ آن خواستارشده‌اند. بنابراين، منشور اخلاق حرفه ‏ای انجمن، مسئوليت مهمی بر عهده اعضاء و اداره‌کنندگان انجمن می‏ گذارد و به وجود آمدن درک بهتری از آن توسط اعضاء انجمن از اهميت زيادی برخوردار است.
 • در این فیلم آموزشی آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای مشاوره مدیریت مرور می‌شود.

بسته های آموزشی مرتبط