آشنایی با فرایند اخذ گواهینامه CMC

امتیاز 4.5 ازمجموع 4 نفر
انجمن مشاوران مدیریت ایران

اصول مدیریت

​تائيد صلاحيت و اعطاي گواهي‌نامه يکي از مهمترین فعالیت های اصلي انجمن‌هاي مشاوره مديريت در سراسر جهان است.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
25فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون cmc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
 • تائيد صلاحيت و اعطاي گواهي‌نامه يکي از مهمترین فعالیت های اصلي انجمن‌هاي مشاوره مديريت در سراسر جهان است. باتوجه به اهميت گواهي‌نامه بين‌المللي مشاور مديريت تایید صلاحیت شده (CMC) که تاکنون فقط کمتر از يک درصد از تمامي مشاوران در جهان موفق به دستیابی به اين سطح از تعالي شدهاند، انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA) نيز امکانات و زمينههاي لازم را براي اخذ گواهينامه CMC توسط مشاوران مدیریت توانمند فراهم نموده و اخذ اين گواهي‌نامه را به عنوان تعهد آنان به حرفه مشاوره مديريت  به شدت توصيه مي‌نمايد. 
 • گواهينامه حرفه‌اي بين‌المللي مشاور مديريت گواهي شده (CMC) براي مشاورانی است که قادر به دستيابي به استانداردهاي کلاس جهاني صلاحيت عملکرد و کارايي  شده‌اند. علامت يا لگوي CMC که نشانه‌اي  از تعالي است، علامت تجاري ثبت شده از سوي شوراي بين‌المللي موسسات مشاوره مديريت (ICMCI) است که در بيش از 50 کشور عضو شوراي بين‌المللي پذیرفته می‌شود. 
 • دارندگان گواهي‌نامه CMC، علاوه بر استفاده از مزاياي اطمينان مشتري و کسب و کار پررونق‌تر، امکان شرکت در شبکه CMC و همکاري با ساير  مشاوران گواهي شده را دارند و بدين وسيله مي‌توانند در سطحي عالي از تعامل و يادگيري از يکديگر بهره‌مند شوند. شبکه CMC به صورت يادگيري شخصي و يا مجازي تشکيل مي‌شود و اين تشکيلات شبکه‌اي اين فرصت را براي CMCها فراهم مي‌كند که در قالب تيم‌هاي مختلف براي توسعه کسب و کار با يکديگر مشاركت و فعاليت نمايند.
 • در این فیلم آموزشی چگونگی کسب آمادگی‌های لازم جهت حضور در این آزمون ارایه می‌شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون cmc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

 • تائيد صلاحيت و اعطاي گواهي‌نامه يکي از مهمترین فعالیت های اصلي انجمن‌هاي مشاوره مديريت در سراسر جهان است. باتوجه به اهميت گواهي‌نامه بين‌المللي مشاور مديريت تایید صلاحیت شده (CMC) که تاکنون فقط کمتر از يک درصد از تمامي مشاوران در جهان موفق به دستیابی به اين سطح از تعالي شدهاند، انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA) نيز امکانات و زمينههاي لازم را براي اخذ گواهينامه CMC توسط مشاوران مدیریت توانمند فراهم نموده و اخذ اين گواهي‌نامه را به عنوان تعهد آنان به حرفه مشاوره مديريت  به شدت توصيه مي‌نمايد. 
 • گواهينامه حرفه‌اي بين‌المللي مشاور مديريت گواهي شده (CMC) براي مشاورانی است که قادر به دستيابي به استانداردهاي کلاس جهاني صلاحيت عملکرد و کارايي  شده‌اند. علامت يا لگوي CMC که نشانه‌اي  از تعالي است، علامت تجاري ثبت شده از سوي شوراي بين‌المللي موسسات مشاوره مديريت (ICMCI) است که در بيش از 50 کشور عضو شوراي بين‌المللي پذیرفته می‌شود. 
 • دارندگان گواهي‌نامه CMC، علاوه بر استفاده از مزاياي اطمينان مشتري و کسب و کار پررونق‌تر، امکان شرکت در شبکه CMC و همکاري با ساير  مشاوران گواهي شده را دارند و بدين وسيله مي‌توانند در سطحي عالي از تعامل و يادگيري از يکديگر بهره‌مند شوند. شبکه CMC به صورت يادگيري شخصي و يا مجازي تشکيل مي‌شود و اين تشکيلات شبکه‌اي اين فرصت را براي CMCها فراهم مي‌كند که در قالب تيم‌هاي مختلف براي توسعه کسب و کار با يکديگر مشاركت و فعاليت نمايند.
 • در این فیلم آموزشی چگونگی کسب آمادگی‌های لازم جهت حضور در این آزمون ارایه می‌شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آشنایی با فرایند اخذ گواهینامه CMC
گواهینامه CMC
CMC
اخذ گواهینامه CMC