مدیریت مکالمات دشوار

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دنیای اقتصاد

مهارت های فردی

در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .

35,000تومان
خرید دوره
35,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
3ساعت
11فراگیر

قبل از شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

ارتباط موثر، بازدهی، مکالمه دشوار، پیچیدگی و مشکل در مکالمه

مشاهده محتوابستنB
 • ارتباط موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیشترین بازدهی را از این دوره به دست بیاورید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکالمه‌ی دشوار چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریس پیچیدگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هنگامی که یک مکالمه‌ی دشوار به مشکل می‌خورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسیر، مکالمه موفق، نقطه اوج، کف موقعیت و معنی و مفهوم

مشاهده محتوابستنC
 • مسیر مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار فاز یک مکالمه‌ی موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر نقطه‌ی اوج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کف موقعیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معنی و مفهومی ایجاد کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساخت راه، شفافیت هدف، ارزیابی خود و وسوسه کردن

مشاهده محتوابستنD
 • نردبان خود را ساختن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف کردن هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیزی که قبلا بودی را ارزیابی کن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • از نردبانت پایین بیا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ربودن و وسوسه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انگیزه، قضاوت، بازتاب مخالفت، مالک نقش و آمادگی

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت انگیزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قضاوت کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازتاب مخالفت شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالک نقش خود بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آماده شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع مکالمه، قبول مسئولیت، هدف و تجربه و دعوت به درک

مشاهده محتوابستنF
 • شروع کردن یک مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسئولیت را قبول کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اشتراک‌گذاری اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اشتراک‌گذاری تجربیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دعوت به درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

راه حل، خروج از مسیر، خبر بد، برنامه اجرایی و تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • ایجاد یک راه‌حل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اگر همه‌چیز از مسیر خارج شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خبر بد دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی برنامه‌ی اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تلاش برای تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مواقع خلوت، بازخورد عملکرد، گام های بعدی و تسهیل دیگران

مشاهده محتوابستنH
 • چه کاری انجام می‌دهی اگر کار نمی‌کنی؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رسیدن به یک مکالمه‌ی دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسهیل دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازخورد عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام‌های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .
ما قصد داریم بر روی داشتن یک مکالمه موفق تمرکز کنیم.
و همچنین درباره اینکه چه زمانی یک مطالعه دشوار را آغاز کنید.
این دوره به شما کمک می کند یک مکالمه  قدم به قدم
را یاد بگیرید. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

قبل از شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

ارتباط موثر، بازدهی، مکالمه دشوار، پیچیدگی و مشکل در مکالمه

مشاهده محتوابستنB
 • ارتباط موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیشترین بازدهی را از این دوره به دست بیاورید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکالمه‌ی دشوار چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماتریس پیچیدگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هنگامی که یک مکالمه‌ی دشوار به مشکل می‌خورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مسیر، مکالمه موفق، نقطه اوج، کف موقعیت و معنی و مفهوم

مشاهده محتوابستنC
 • مسیر مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار فاز یک مکالمه‌ی موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر نقطه‌ی اوج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کف موقعیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معنی و مفهومی ایجاد کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساخت راه، شفافیت هدف، ارزیابی خود و وسوسه کردن

مشاهده محتوابستنD
 • نردبان خود را ساختن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف کردن هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیزی که قبلا بودی را ارزیابی کن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • از نردبانت پایین بیا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ربودن و وسوسه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انگیزه، قضاوت، بازتاب مخالفت، مالک نقش و آمادگی

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت انگیزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قضاوت کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازتاب مخالفت شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مالک نقش خود بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آماده شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع مکالمه، قبول مسئولیت، هدف و تجربه و دعوت به درک

مشاهده محتوابستنF
 • شروع کردن یک مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسئولیت را قبول کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اشتراک‌گذاری اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اشتراک‌گذاری تجربیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دعوت به درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

راه حل، خروج از مسیر، خبر بد، برنامه اجرایی و تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • ایجاد یک راه‌حل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اگر همه‌چیز از مسیر خارج شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خبر بد دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی برنامه‌ی اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تلاش برای تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مواقع خلوت، بازخورد عملکرد، گام های بعدی و تسهیل دیگران

مشاهده محتوابستنH
 • چه کاری انجام می‌دهی اگر کار نمی‌کنی؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رسیدن به یک مکالمه‌ی دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسهیل دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازخورد عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام‌های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .
ما قصد داریم بر روی داشتن یک مکالمه موفق تمرکز کنیم.
و همچنین درباره اینکه چه زمانی یک مطالعه دشوار را آغاز کنید.
این دوره به شما کمک می کند یک مکالمه  قدم به قدم
را یاد بگیرید. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مکالمه دشوار
مدیریت مکالمات
مکالمه موفق