مدیریت مکالمات دشوار

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دنیای اقتصاد

مهارت های فردی

در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .

35,000تومان
خرید دوره
35,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
3ساعت
9فراگیر

قبل از شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

ارتباط موثر، بازدهی، مکالمه دشوار، پیچیدگی و مشکل در مکالمه

مشاهده محتوابستنB
 • ارتباط موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیشترین بازدهی را از این دوره به دست بیاورید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکالمه‌ی دشوار چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس پیچیدگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هنگامی که یک مکالمه‌ی دشوار به مشکل می‌خورد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مسیر، مکالمه موفق، نقطه اوج، کف موقعیت و معنی و مفهوم

مشاهده محتوابستنC
 • مسیر مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار فاز یک مکالمه‌ی موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر نقطه‌ی اوج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کف موقعیت چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معنی و مفهومی ایجاد کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساخت راه، شفافیت هدف، ارزیابی خود و وسوسه کردن

مشاهده محتوابستنD
 • نردبان خود را ساختن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف کردن هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چیزی که قبلا بودی را ارزیابی کن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • از نردبانت پایین بیا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ربودن و وسوسه کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انگیزه، قضاوت، بازتاب مخالفت، مالک نقش و آمادگی

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت انگیزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قضاوت کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازتاب مخالفت شما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالک نقش خود بودن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شروع مکالمه، قبول مسئولیت، هدف و تجربه و دعوت به درک

مشاهده محتوابستنF
 • شروع کردن یک مکالمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسئولیت را قبول کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتراک‌گذاری اهداف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتراک‌گذاری تجربیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به درک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

راه حل، خروج از مسیر، خبر بد، برنامه اجرایی و تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • ایجاد یک راه‌حل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اگر همه‌چیز از مسیر خارج شود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خبر بد دادن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه‌ی برنامه‌ی اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلاش برای تغییر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مواقع خلوت، بازخورد عملکرد، گام های بعدی و تسهیل دیگران

مشاهده محتوابستنH
 • چه کاری انجام می‌دهی اگر کار نمی‌کنی؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدن به یک مکالمه‌ی دشوار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسهیل دیگران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازخورد عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام‌های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .
ما قصد داریم بر روی داشتن یک مکالمه موفق تمرکز کنیم.
و همچنین درباره اینکه چه زمانی یک مطالعه دشوار را آغاز کنید.
این دوره به شما کمک می کند یک مکالمه  قدم به قدم
را یاد بگیرید. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

قبل از شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

ارتباط موثر، بازدهی، مکالمه دشوار، پیچیدگی و مشکل در مکالمه

مشاهده محتوابستنB
 • ارتباط موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیشترین بازدهی را از این دوره به دست بیاورید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکالمه‌ی دشوار چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماتریس پیچیدگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هنگامی که یک مکالمه‌ی دشوار به مشکل می‌خورد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مسیر، مکالمه موفق، نقطه اوج، کف موقعیت و معنی و مفهوم

مشاهده محتوابستنC
 • مسیر مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار فاز یک مکالمه‌ی موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر نقطه‌ی اوج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کف موقعیت چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معنی و مفهومی ایجاد کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساخت راه، شفافیت هدف، ارزیابی خود و وسوسه کردن

مشاهده محتوابستنD
 • نردبان خود را ساختن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف کردن هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چیزی که قبلا بودی را ارزیابی کن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • از نردبانت پایین بیا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ربودن و وسوسه کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انگیزه، قضاوت، بازتاب مخالفت، مالک نقش و آمادگی

مشاهده محتوابستنE
 • شناخت انگیزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قضاوت کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازتاب مخالفت شما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مالک نقش خود بودن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده شدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شروع مکالمه، قبول مسئولیت، هدف و تجربه و دعوت به درک

مشاهده محتوابستنF
 • شروع کردن یک مکالمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسئولیت را قبول کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتراک‌گذاری اهداف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتراک‌گذاری تجربیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به درک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

راه حل، خروج از مسیر، خبر بد، برنامه اجرایی و تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • ایجاد یک راه‌حل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اگر همه‌چیز از مسیر خارج شود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خبر بد دادن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه‌ی برنامه‌ی اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تلاش برای تغییر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مواقع خلوت، بازخورد عملکرد، گام های بعدی و تسهیل دیگران

مشاهده محتوابستنH
 • چه کاری انجام می‌دهی اگر کار نمی‌کنی؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رسیدن به یک مکالمه‌ی دشوار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسهیل دیگران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازخورد عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام‌های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

در این دوره درباره اینکه چطور می توانید مکالمات دشواری داشته باشید صحبت می کنیم .
ما قصد داریم بر روی داشتن یک مکالمه موفق تمرکز کنیم.
و همچنین درباره اینکه چه زمانی یک مطالعه دشوار را آغاز کنید.
این دوره به شما کمک می کند یک مکالمه  قدم به قدم
را یاد بگیرید. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مکالمه دشوار
مدیریت مکالمه