ایجاد استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

امتیاز 4.2 ازمجموع 26 نفر
دکتر فریدون قاسم زاده

استارتاپ ها

تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
863فراگیر

ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

مشاهده محتوابستنA
 • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  رایگان
  نمایش
 • زنجیره ارزش ICT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

مشاهده محتوابستنA
 • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  رایگان
  نمایش
 • زنجیره ارزش ICT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
ایجاد استارتاپ