دسته‌بندی آموزش‌ها

  ایجاد استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  امتیاز 4.0 ازمجموع 21 نفر
  دکتر فریدون قاسم زاده

  استارتاپ ها

  تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  1جلسه
  1ساعت
  805فراگیر

  ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

  مشاهده محتوابستنA
  • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  • زنجیره ارزش ICT

  • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  • فایل ارائه

  توضیحات دوره
  تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  ایجاد شرکت نوپا تا عرضه اولیه (IPO)

  مشاهده محتوابستنA
  • فرصت هایی که در صنعت IT وجود دارد

  • زنجیره ارزش ICT

  • آغازکنندگان استارتاپ پولدار می شوند

  • مسیر استارتاپ تا عرضه اولیه (IPO)

  • فایل ارائه

  توضیحات دوره

  تاکنون چندین مقاله ISI چاپ کردم و تمام تحقیقات و یافته های من فقط تبدیل به یک مقاله شده است. ایده های خوبی دارم، ولی هیچکدام اجرایی نشده اند. اگر شما چنین دغدغه هایی دارید. این سخنرانی به شما کمک می کند، با مسیر اجرایی شدن ایده هایتان آشنا شوید و بتوانید قدم اول برای عرضه اولیه آنها را بگذارید.


  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کسب و کار
  آموزش کسب و کار
  آموزش استارتاپ
  ایجاد استارتاپ