%50 تخفیف نوروزی هم آموز آغاز شد. 25 اسفند لغایت 10 فروردین
پیشنهاد هفته

مبانی سخنرانی در اجتماع

دنیای اقتصاد

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
184,000تومان
92,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت محل برگزاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن داستان خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرم کردن ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتن بله به میکروفن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف کلمات زائد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن یک پایان خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان الهام‌بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
184,000تومان
92,000تومان
50%
خرید دوره
6جلسه
1ساعت11 دقیقه
43فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت محل برگزاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن داستان خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرم کردن ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتن بله به میکروفن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف کلمات زائد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن یک پایان خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان الهام‌بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

.

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی