مبانی سخنرانی در اجتماع

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دنیای اقتصاد

مهارت های فردی

.

35,000تومان
خرید دوره
35,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
2ساعت
11فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناخت محل برگزاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن داستان خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گرم کردن ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گفتن بله به میکروفن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقابله با استرس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حذف کلمات زائد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داشتن یک پایان خوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایان الهام‌بخش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناخت محل برگزاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یافتن داستان خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گرم کردن ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گفتن بله به میکروفن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقابله با استرس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حذف کلمات زائد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • داشتن یک پایان خوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایان الهام‌بخش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سخنرانی در اجتماع
سخنرانی در جمعیت