مبانی سخنرانی در اجتماع

دنیای اقتصاد

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
380,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت محل برگزاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن داستان خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرم کردن ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتن بله به میکروفن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف کلمات زائد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن یک پایان خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان الهام‌بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
380,000تومان
خرید دوره
6جلسه
1ساعت و11 دقیقه
51فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چگونگی استفاده از فایل‌های تمرین

  رایگان
  نمایش

ارائه خود، یافتن داستان خود، اعتبار شخصی

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت از حضار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت محل برگزاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه‌ی اعتبار شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایده برای ارائه خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یافتن داستان خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یک خط داستان، تمرین، ارائه، جواب میکروفن و کنترل استرس

مشاهده محتوابستنC
 • ساخت یک خط داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرم کردن ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتن بله به میکروفن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شروع قوی، سخنرانی، مشکلات در شروع سخنرانی، تنوع صدا و حذف کلمات اضافه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی 5 شروع قوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دستورکار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره مشکلات معمول در شروع سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تنوع صدایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف کلمات زائد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زبان بدن، تصاویر بصری، مشکلات فنی، پرسش و پاسخ و پایان خوب

مشاهده محتوابستنE
 • استفاده‌ی بهتر از زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از تصاویر بصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و کار داشتن با مشکلات فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن یک پایان خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد ها و پایان الهام بخش

مشاهده محتوابستنF
 • دریافت بازخوردها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پایان الهام‌بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی