گام هایی برای ایجاد اعتماد به نفس

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
شادن پژواک

مهارت های فردی

​اعتماد به نفس میتونه کمکتون کنه به اهدافتون برسین و روابط قوی بسازین. ولی برعکسش هم درسته، عدم اعتماد به نفس میتونه از نظر شخصی و حرفه ای بهتون صدمه بزنه، و گام هایی وجود داره که میتونین برای ایجاد اعتماد به نفس ماندنی بردارین.

10,000تومان
خرید دوره
10,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
1ساعت
13فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جایی که هستین و جایی که میخواین باشین رو متعلقه به خودتون کنین

  رایگان
  نمایش
 • مواجهه با گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمک کردن و داوطلب شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد اهداف قابل دستیابی قبل از اهداف مدت دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حذف افکار منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تجسم کردن موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی برای شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسریع فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برای خودتون جشن بگیرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افکار نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
اعتماد به نفس میتونه کمکتون کنه به اهدافتون برسین و روابط قوی بسازین. ولی برعکسش هم درسته، عدم اعتماد به نفس میتونه از نظر شخصی و حرفه ای بهتون صدمه بزنه، و گام هایی وجود داره که میتونین برای ایجاد اعتماد به نفس ماندنی بردارین. در این دوره، نویسنده و معلم تاد دویت به شما 10 تکنیک برای ایجاد اعتماد به نفسی که میتونین در کار و در زندگی شخصیتون اعمال کنین نشون میده. یاد میگیرین که چجوری جایی که هستین و جایی که میخواین باشین رو متعلق به خود کنین و افکار منفی رو حذف کنین و موفقیت رو تصور کنین. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جایی که هستین و جایی که میخواین باشین رو متعلقه به خودتون کنین

  رایگان
  نمایش
 • مواجهه با گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمک کردن و داوطلب شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد اهداف قابل دستیابی قبل از اهداف مدت دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حذف افکار منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تجسم کردن موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی برای شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسریع فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برای خودتون جشن بگیرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افکار نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

اعتماد به نفس میتونه کمکتون کنه به اهدافتون برسین و روابط قوی بسازین. ولی برعکسش هم درسته، عدم اعتماد به نفس میتونه از نظر شخصی و حرفه ای بهتون صدمه بزنه، و گام هایی وجود داره که میتونین برای ایجاد اعتماد به نفس ماندنی بردارین. در این دوره، نویسنده و معلم تاد دویت به شما 10 تکنیک برای ایجاد اعتماد به نفسی که میتونین در کار و در زندگی شخصیتون اعمال کنین نشون میده. یاد میگیرین که چجوری جایی که هستین و جایی که میخواین باشین رو متعلق به خود کنین و افکار منفی رو حذف کنین و موفقیت رو تصور کنین. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

افزایش اعتماد به نفس
ایجاد اعتماد به نفس
اعتماد به نفس چیست