جایگزینی سازمانی

شادن پژواک

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر
10,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • استفاده از سربرگ جایگزینی

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر مقاومت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تطابق با ارزش های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کدام پست ها باید اشغال شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط و خط مشی زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کمیته‌های جایگزینی

  رایگان
  نمایش
 • جلسه اول بررسی استعداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظرها و پیشنهادهای متصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث کمیته درباره کاندیداها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمادگی برای جلسه دوم بررسی افراد مستعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جلسه دوم بررسی افراد مستعد

  رایگان
  نمایش
 • پرورش شخصیت مدیری در جانشین‌های بالقوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مختصرسازی تیم مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستندات و گفتگوهای هیات رئیسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین معیارهای جایگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم‌های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
10,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • استفاده از سربرگ جایگزینی

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر مقاومت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تطابق با ارزش های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کدام پست ها باید اشغال شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط و خط مشی زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کمیته‌های جایگزینی

  رایگان
  نمایش
 • جلسه اول بررسی استعداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظرها و پیشنهادهای متصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث کمیته درباره کاندیداها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمادگی برای جلسه دوم بررسی افراد مستعد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جلسه دوم بررسی افراد مستعد

  رایگان
  نمایش
 • پرورش شخصیت مدیری در جانشین‌های بالقوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مختصرسازی تیم مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستندات و گفتگوهای هیات رئیسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین معیارهای جایگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم‌های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
برنامه‌ریزی اجرایی  تضمین می‌کند که در تمام موقعیت‌های حیاتی و ماموریت های مهم شما - نه تنها امروز، بلکه فردا، سال بعد، و حتی چندین سال آینده می توانید به افراد زیادی تکیه کنید. این جلسات آموزنده  به رهبران کمک می‌کند تا قدرت فعلی خود را درک کرده و برای  پیشرفت بیشتر برنامه‌ریزی کنند. 
در این دوره ی آموزشی،  فرآیند گام به گام  برای پیاده‌سازی و تسهیل برنامه ریزی (جایگزین) را به شکل قدرتمندی یاد می گیرید 
رویکردی برای پیشرفت  و حرکت رو به جلوی سازمان شما در باب رهبری  بهتر و موثر را کشف خواهید کرد.با بکار گرفتن افراد مناسب در موقعیت های مناسب ، اطمینان حاصل میکنید که استعداد، نقطه ی قوت شماست.  
مباحث دوره عبارتند از:  
- استفاده از برنامه ریزی کاربردی (جایگزین)  برای رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان شما. 
- شناسایی موقعیت ها و ماموریت های حیاتی  
- تشکیل کمیته های اجرایی 
- تعیین اشخاصی که  درگیر بحث های تصمیمات اجرایی میشوند 
- تصمیم‌گیری درباره مجریان احتمالی ارائه برنامه به رهبران ارشد 
- تعریف و ایجاد معیارهای مربوط به اجرا

توضیحات

برنامه‌ریزی اجرایی  تضمین می‌کند که در تمام موقعیت‌های حیاتی و ماموریت های مهم شما - نه تنها امروز، بلکه فردا، سال بعد، و حتی چندین سال آینده می توانید به افراد زیادی تکیه کنید. این جلسات آموزنده  به رهبران کمک می‌کند تا قدرت فعلی خود را درک کرده و برای  پیشرفت بیشتر برنامه‌ریزی کنند. 
در این دوره ی آموزشی،  فرآیند گام به گام  برای پیاده‌سازی و تسهیل برنامه ریزی (جایگزین) را به شکل قدرتمندی یاد می گیرید 
رویکردی برای پیشرفت  و حرکت رو به جلوی سازمان شما در باب رهبری  بهتر و موثر را کشف خواهید کرد.با بکار گرفتن افراد مناسب در موقعیت های مناسب ، اطمینان حاصل میکنید که استعداد، نقطه ی قوت شماست.  
مباحث دوره عبارتند از:  
- استفاده از برنامه ریزی کاربردی (جایگزین)  برای رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان شما. 
- شناسایی موقعیت ها و ماموریت های حیاتی  
- تشکیل کمیته های اجرایی 
- تعیین اشخاصی که  درگیر بحث های تصمیمات اجرایی میشوند 
- تصمیم‌گیری درباره مجریان احتمالی ارائه برنامه به رهبران ارشد 
- تعریف و ایجاد معیارهای مربوط به اجرا