تقویت مهارتهای شنیداری

امتیاز 3.3 ازمجموع 3 نفر
شادن پژواک

مهارت های فردی

​بررسی اجمالی درس همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید.

10,000تومان
خرید دوره
10,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
1ساعت
32فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا هنگام گوش دادن زمان سختی دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نشانه های اینکه گوش نمیکنید چیه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه کار کنید زمانیکه متوجه می شوید گوش نمیدهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه به ذهنیت گوش دادن عادت کنید

  رایگان
  نمایش
 • چگونه صحنه را برای مکالمه با ریسک بالا آماده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار گوش کردن معنا دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه گوش دهید برای چیز هایی که گفته نشده است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چطور خودتان را از وسط حرف دیگران پریدن حفظ کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه به دیگران بفهمانیم که به آن ها گوش داده ایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه کار کنید زمانیکه به فرد رنجش آوری گوش میدهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 •   قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
بررسی اجمالی درس
 همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید. در این درس به متخصص این درس دوری کلارک بپیوندید. او کمک میکند تا بفهمید چرا سخت است که خوب گوش کنید، و چطور ذهنیت شنونده خوب بودن را توسعه دهید. او همچنین استراتژی های چندگانه گوش کردن را برای شما آماده کرده است که به شما کمک می کند تا هنگامیکه شما کسی هستید که به حرفتان گوش داده نمی شد مدیریت کنید که حواستان پرت نشود و چگونه به چیز هایی که گفته نمیشود گوش دهید . هم چنین او بیان میکند چطور اجازه دهید دیگران بفهمند که به آن ها گوش داده اید و چطور به کسی که رنجش آور است گوش کنید.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا هنگام گوش دادن زمان سختی دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نشانه های اینکه گوش نمیکنید چیه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه کار کنید زمانیکه متوجه می شوید گوش نمیدهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چگونه به ذهنیت گوش دادن عادت کنید

  رایگان
  نمایش
 • چگونه صحنه را برای مکالمه با ریسک بالا آماده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار گوش کردن معنا دار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه گوش دهید برای چیز هایی که گفته نشده است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چطور خودتان را از وسط حرف دیگران پریدن حفظ کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه به دیگران بفهمانیم که به آن ها گوش داده ایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه کار کنید زمانیکه به فرد رنجش آوری گوش میدهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 •   قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

بررسی اجمالی درس
 همانطور که سخنوری عمومی یک مهارت است که شما می توانید از طریق تمرین به دست آورید، شنونده های خوب نیز یک موهبت مخصوص و غیر قابل دسترس ندارند. با دقت گوش دادن یک مهارت است که شما میتوانید آن را بیاموزید. در این درس به متخصص این درس دوری کلارک بپیوندید. او کمک میکند تا بفهمید چرا سخت است که خوب گوش کنید، و چطور ذهنیت شنونده خوب بودن را توسعه دهید. او همچنین استراتژی های چندگانه گوش کردن را برای شما آماده کرده است که به شما کمک می کند تا هنگامیکه شما کسی هستید که به حرفتان گوش داده نمی شد مدیریت کنید که حواستان پرت نشود و چگونه به چیز هایی که گفته نمیشود گوش دهید . هم چنین او بیان میکند چطور اجازه دهید دیگران بفهمند که به آن ها گوش داده اید و چطور به کسی که رنجش آور است گوش کنید.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارتهای شنیداری
خوب گوش دادنََََََ
دقت گوش کردن