کوچینگ برای مدیران

مدیر ایران

استارتاپ

امتیاز 4.3 ازمجموع 3 نفر
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • کوچینگ چیست؟ چرا باید از آن استفاده کرد؟ چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف دوره آموزشی کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کوچینگ

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پایه ای کوچینگ براساس تقسیم بندی ICF

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمانی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • Employee engagement درگیری با کار با اشتیاق کار کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلبستگی کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور می توانیم کارکنانمان را دلبسته سازمان کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجربه شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگر شما نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید؛ نمی توانید مدیریت کنید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مدل های کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر به عنوان کوچ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوچینگ در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ده اشتباه مهم در کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • .

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه کسانی به کوچ احتیاج دارند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
79,000تومان
خرید دوره
3جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • کوچینگ چیست؟ چرا باید از آن استفاده کرد؟ چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف دوره آموزشی کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع کوچینگ

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پایه ای کوچینگ براساس تقسیم بندی ICF

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمانی ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • Employee engagement درگیری با کار با اشتیاق کار کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلبستگی کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور می توانیم کارکنانمان را دلبسته سازمان کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجربه شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگر شما نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید؛ نمی توانید مدیریت کنید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مدل های کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر به عنوان کوچ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوچینگ در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ده اشتباه مهم در کوچینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • .

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه کسانی به کوچ احتیاج دارند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
شما با دیدن این دوره آموزشی می توانید به سازمان خود کمک کنید تا 
 1. سریع تر به اهداف کلیدی دست پیدا کند. 
2. خلاقیت را در سازمانتان تقویت کنید. 
3. بهره وری و موثر بودن را در سازمانتان تقویت کنید. 
4. می توانید مهارت های ارتباطی را در سازمانتان گسترش دهید." تحقیقات نشان می دهد که 72 درصد از کسانی که کوچ شده اند متوجه بهبود در مهارت های ارتباطی شان شده اند." 
5. کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنید. 
6. تعادل بین کار و زندگی کارکنانتان را حفظ کنید. 
7. می توانید به کارکنانتان کمک کنید تا موفق شوند. 
8. با وجود شرایط اقتصادی نامشخص محیطی، رشد و پیشرفت کند. 
9. اعتماد به نفس از دست رفته سازمان را که در اثر رکود اقتصادی ضربه خورده است، بازگرادانید. در این دوره می آموزید چطور با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید و از این طریق بازدهی کاری خودتان و سازمانتان را بالا ببرید.

توضیحات

شما با دیدن این دوره آموزشی می توانید به سازمان خود کمک کنید تا 
 1. سریع تر به اهداف کلیدی دست پیدا کند. 
2. خلاقیت را در سازمانتان تقویت کنید. 
3. بهره وری و موثر بودن را در سازمانتان تقویت کنید. 
4. می توانید مهارت های ارتباطی را در سازمانتان گسترش دهید." تحقیقات نشان می دهد که 72 درصد از کسانی که کوچ شده اند متوجه بهبود در مهارت های ارتباطی شان شده اند." 
5. کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنید. 
6. تعادل بین کار و زندگی کارکنانتان را حفظ کنید. 
7. می توانید به کارکنانتان کمک کنید تا موفق شوند. 
8. با وجود شرایط اقتصادی نامشخص محیطی، رشد و پیشرفت کند. 
9. اعتماد به نفس از دست رفته سازمان را که در اثر رکود اقتصادی ضربه خورده است، بازگرادانید. در این دوره می آموزید چطور با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید و از این طریق بازدهی کاری خودتان و سازمانتان را بالا ببرید.