کوچینگ برای مدیران

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
مدیر ایران

استارتاپ ها

در این دوره می آموزید چطور با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید و از این طریق بازدهی کاری خودتان و سازمانتان را بالا ببرید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
3ساعت
7فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • کوچینگ چیست؟ چرا باید از آن استفاده کرد؟ چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف دوره آموزشی کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کوچینگ

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پایه ای کوچینگ براساس تقسیم بندی ICF

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمانی ایده آل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • Employee engagement درگیری با کار با اشتیاق کار کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلبستگی کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور می توانیم کارکنانمان را دلبسته سازمان کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه شرکت های موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اگر شما نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید؛ نمی توانید مدیریت کنید!

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مدل های کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیر به عنوان کوچ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کوچینگ در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ده اشتباه مهم در کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • .

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کسانی به کوچ احتیاج دارند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
شما با دیدن این دوره آموزشی می توانید به سازمان خود کمک کنید تا 
 1. سریع تر به اهداف کلیدی دست پیدا کند. 
2. خلاقیت را در سازمانتان تقویت کنید. 
3. بهره وری و موثر بودن را در سازمانتان تقویت کنید. 
4. می توانید مهارت های ارتباطی را در سازمانتان گسترش دهید." تحقیقات نشان می دهد که 72 درصد از کسانی که کوچ شده اند متوجه بهبود در مهارت های ارتباطی شان شده اند." 
5. کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنید. 
6. تعادل بین کار و زندگی کارکنانتان را حفظ کنید. 
7. می توانید به کارکنانتان کمک کنید تا موفق شوند. 
8. با وجود شرایط اقتصادی نامشخص محیطی، رشد و پیشرفت کند. 
9. اعتماد بنفش از دست رفته سازمان را که در اثر رکود اقتصادی ضربه خورده است، بازگرادانید. در این دوره می آموزید چطور با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید و از این طریق بازدهی کاری خودتان و سازمانتان را بالا ببرید.
مشاهده همه توضیحات

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • کوچینگ چیست؟ چرا باید از آن استفاده کرد؟ چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف دوره آموزشی کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کوچینگ

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پایه ای کوچینگ براساس تقسیم بندی ICF

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمانی ایده آل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • Employee engagement درگیری با کار با اشتیاق کار کردن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلبستگی کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور می توانیم کارکنانمان را دلبسته سازمان کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه شرکت های موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اگر شما نتوانید چیزی را اندازه گیری کنید؛ نمی توانید مدیریت کنید!

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مدل های کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیر به عنوان کوچ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کوچینگ در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ده اشتباه مهم در کوچینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • .

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کسانی به کوچ احتیاج دارند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

شما با دیدن این دوره آموزشی می توانید به سازمان خود کمک کنید تا 
 1. سریع تر به اهداف کلیدی دست پیدا کند. 
2. خلاقیت را در سازمانتان تقویت کنید. 
3. بهره وری و موثر بودن را در سازمانتان تقویت کنید. 
4. می توانید مهارت های ارتباطی را در سازمانتان گسترش دهید." تحقیقات نشان می دهد که 72 درصد از کسانی که کوچ شده اند متوجه بهبود در مهارت های ارتباطی شان شده اند." 
5. کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنید. 
6. تعادل بین کار و زندگی کارکنانتان را حفظ کنید. 
7. می توانید به کارکنانتان کمک کنید تا موفق شوند. 
8. با وجود شرایط اقتصادی نامشخص محیطی، رشد و پیشرفت کند. 
9. اعتماد بنفش از دست رفته سازمان را که در اثر رکود اقتصادی ضربه خورده است، بازگرادانید. در این دوره می آموزید چطور با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید و از این طریق بازدهی کاری خودتان و سازمانتان را بالا ببرید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کوچینگ چیست
کوچینگ کسب و کار
کوچینگ سازمانی