تحول دیجیتال

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
مدیر ایران

استارتاپ ها

در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
2فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آیا کسب و کار شما هم منقرض خواهد شد؟

  رایگان
  نمایش
 • انقلاب صنعتی چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحول دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد پلتفرمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار جنبه تحول دیجیتالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چه اتفاقی در حال افتادن است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج راه برای مواجهه موفقیت آمیز با تحول دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رایانش ابری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل داده های بزرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اینترنت اشیاء

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • نزدیک شدن به اینترنت نسل پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلاکچین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صنایع بعدی درگیر با بلاکچین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثر بلاکچین بر صنایع مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرمایه انسانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • امنیت در سطوح مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دنیای هوشمندتر – هوش مصنوعی / سوپر ربات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیت کوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • واقعیت مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شغل های جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دنیا مدام در حال عوض شدن است و سرعت این تغییرات و تحول دیجیتال به حدی است که اگر کمی دیر بجنبیم، شکاف بین شرایط کنونی ما با دنیای دیجیتالی مدرن بسیار زیاد خواهد شد. اینترنت بر همه چیز سایه انداخته است و همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده است. اگر ندانیم و نخواهیم که همگام با دانش و پیشرفت روز دنیا تغییر کنیم، ما هم مانند دایناسور ها منقرض خواهیم شد. لطفاً برای جلوگیری از این انقراض قریب الوقوع، خودتان را به روز کنید! در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.
مشاهده همه توضیحات

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آیا کسب و کار شما هم منقرض خواهد شد؟

  رایگان
  نمایش
 • انقلاب صنعتی چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحول دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد پلتفرمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار جنبه تحول دیجیتالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چه اتفاقی در حال افتادن است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج راه برای مواجهه موفقیت آمیز با تحول دیجیتال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رایانش ابری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل داده های بزرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اینترنت اشیاء

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • نزدیک شدن به اینترنت نسل پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلاکچین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صنایع بعدی درگیر با بلاکچین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثر بلاکچین بر صنایع مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرمایه انسانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • امنیت در سطوح مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دنیای هوشمندتر – هوش مصنوعی / سوپر ربات ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیت کوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجربه مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • واقعیت مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شغل های جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دنیا مدام در حال عوض شدن است و سرعت این تغییرات و تحول دیجیتال به حدی است که اگر کمی دیر بجنبیم، شکاف بین شرایط کنونی ما با دنیای دیجیتالی مدرن بسیار زیاد خواهد شد. اینترنت بر همه چیز سایه انداخته است و همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده است. اگر ندانیم و نخواهیم که همگام با دانش و پیشرفت روز دنیا تغییر کنیم، ما هم مانند دایناسور ها منقرض خواهیم شد. لطفاً برای جلوگیری از این انقراض قریب الوقوع، خودتان را به روز کنید! در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب وکارهای جدید
تحول دیجیتال
شغلهای جدید