تحول دیجیتال

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
مدیر ایران

استارتاپ ها

در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
2فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آیا کسب و کار شما هم منقرض خواهد شد؟

  رایگان
  نمایش
 • انقلاب صنعتی چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحول دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد پلتفرمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار جنبه تحول دیجیتالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چه اتفاقی در حال افتادن است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج راه برای مواجهه موفقیت آمیز با تحول دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رایانش ابری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل داده های بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اینترنت اشیاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • نزدیک شدن به اینترنت نسل پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلاکچین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صنایع بعدی درگیر با بلاکچین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اثر بلاکچین بر صنایع مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • امنیت در سطوح مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دنیای هوشمندتر – هوش مصنوعی / سوپر ربات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیت کوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجربه مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واقعیت مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شغل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دنیا مدام در حال عوض شدن است و سرعت این تغییرات و تحول دیجیتال به حدی است که اگر کمی دیر بجنبیم، شکاف بین شرایط کنونی ما با دنیای دیجیتالی مدرن بسیار زیاد خواهد شد. اینترنت بر همه چیز سایه انداخته است و همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده است. اگر ندانیم و نخواهیم که همگام با دانش و پیشرفت روز دنیا تغییر کنیم، ما هم مانند دایناسور ها منقرض خواهیم شد. لطفاً برای جلوگیری از این انقراض قریب الوقوع، خودتان را به روز کنید! در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آیا کسب و کار شما هم منقرض خواهد شد؟

  رایگان
  نمایش
 • انقلاب صنعتی چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحول دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد پلتفرمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار جنبه تحول دیجیتالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • چه اتفاقی در حال افتادن است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج راه برای مواجهه موفقیت آمیز با تحول دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رایانش ابری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل داده های بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اینترنت اشیاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • نزدیک شدن به اینترنت نسل پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلاکچین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صنایع بعدی درگیر با بلاکچین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اثر بلاکچین بر صنایع مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • امنیت در سطوح مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دنیای هوشمندتر – هوش مصنوعی / سوپر ربات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیت کوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجربه مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واقعیت مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شغل های جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دنیا مدام در حال عوض شدن است و سرعت این تغییرات و تحول دیجیتال به حدی است که اگر کمی دیر بجنبیم، شکاف بین شرایط کنونی ما با دنیای دیجیتالی مدرن بسیار زیاد خواهد شد. اینترنت بر همه چیز سایه انداخته است و همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده است. اگر ندانیم و نخواهیم که همگام با دانش و پیشرفت روز دنیا تغییر کنیم، ما هم مانند دایناسور ها منقرض خواهیم شد. لطفاً برای جلوگیری از این انقراض قریب الوقوع، خودتان را به روز کنید! در این دوره آموزشی کوتاه، در مورد تحولی که اینترنت و دیجیتالی شدن در همه چیز ایجاد کرده است صحبت شده است و هدف ما، باز کردن یک دریچه است به سمت دنیایی جدید. در این دوره از مهمترین مواردی که حتی روی کسب و کار ما ایرانی ها هم تاثیر خواهد داشت، گفتگو خواهیم کرد. قطار آماده حرکت است. لطفاً جا نمانید …. آشنا شدن با مفاهیم جدید و فوق العاده مهم و کاربردی که فضای کسب و کار را در تمام دنیا دگرگون می کند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب وکارهای جدید
تحول دیجیتال
شغلهای جدید