ایمیل مارکتینگ حرفه ای

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر

در این دوره آموزشی، اصولی که در ایمیل مارکتینگ باید حتماً رعایت شود را بیان کرده ایم و سپس، با معرفی یک ابزار کاربردی و عالی، به شما یاد می دهیم که چطور مثل حرفه ای ها، از ایمیل استفاده کنید. در آخر، در یک مثال واقعی نشان داده ایم که چطور می توانید یک کمپین حرفه ای با ایمیل هایتان راه بیندازید. استفاده حرفه ای از ایمیل برای تبلیغات و جذب مشتری بیشتر.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
3ساعت
11فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ایمیل مارکتینگ چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا استفاده کنیم ؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از ایمیل مارکتینگ استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • روند کلی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • روش های ارسال ایمیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی پنل میلرلایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختن اولین ایمیل در میلرلایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات تخصصی ایمیل مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایمیل های موثر و حرفه ای تر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • ساختن هدایای ارزشمند و طعمه های لذیذ !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محل های جمع آوری ایمیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختن صفحات فرود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمپین ایمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داستان کامل ایمیل مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
خیلی ها معتقدند که ایمیلی مارکتینگ (بازاریابی توسط ایمیل) دیگر جواب نمی دهد. آنها می گویند که ایمیل مارکتینگ مرده است! شاید در ظاهر، حرفشان درست به نظر برسد، ولی این، فقط نظر آنهایی است که بلد نیستند از ایمیل، به خوبی و بصورت حرفه ای استفاده کنند. ایمیل مارکتینگ، روشی است که در بازاریابی اینترنتی استفاده می شود ولی به معنای ارسال ایمیل های اسپم یا مزاحم نیست. در ایمیل مارکتینگ، ما باید اول مخاطبمان را پیدا کنیم. او را به خوبی بشناسیم، نیازهایش را کشف کنیم، محتوایی عالی برایش تولید کنیم و تازه آن موقع، با رسانه ای ارتباطی به نام ایمیل، با او ارتباط برقرار کنیم. اگر همه این کارها را به خوبی انجام دهیم، میزان بازدهی و اثربخشی ایمیل های ما، به شدت بالا خواهد رفت. بازدهی درآمد حاصل از ایمیل مارکتینگ، نسبت به هزینه ای که بابت آن انجام می شود، بسیار بالا است. و این، در حالی درست است که ما بتوانیم همه مراحل را به خوبی انجام دهیم و بعد، از ایمیل هم به شکلی حرفه ای و عالی، استفاده کنیم. در این دوره آموزشی، اصولی که در ایمیل مارکتینگ باید حتماً رعایت شود را بیان کرده ایم و سپس، با معرفی یک ابزار کاربردی و عالی، به شما یاد می دهیم که چطور مثل حرفه ای ها، از ایمیل استفاده کنید. در آخر، در یک مثال واقعی نشان داده ایم که چطور می توانید یک کمپین حرفه ای با ایمیل هایتان راه بیندازید. استفاده حرفه ای از ایمیل برای تبلیغات و جذب مشتری بیشتر.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ایمیل مارکتینگ چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا استفاده کنیم ؟

  رایگان
  نمایش
 • چطور از ایمیل مارکتینگ استفاده کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • روند کلی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • روش های ارسال ایمیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی پنل میلرلایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختن اولین ایمیل در میلرلایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات تخصصی ایمیل مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد ایمیل های موثر و حرفه ای تر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • ساختن هدایای ارزشمند و طعمه های لذیذ !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محل های جمع آوری ایمیل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختن صفحات فرود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمپین ایمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داستان کامل ایمیل مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

خیلی ها معتقدند که ایمیلی مارکتینگ (بازاریابی توسط ایمیل) دیگر جواب نمی دهد. آنها می گویند که ایمیل مارکتینگ مرده است! شاید در ظاهر، حرفشان درست به نظر برسد، ولی این، فقط نظر آنهایی است که بلد نیستند از ایمیل، به خوبی و بصورت حرفه ای استفاده کنند. ایمیل مارکتینگ، روشی است که در بازاریابی اینترنتی استفاده می شود ولی به معنای ارسال ایمیل های اسپم یا مزاحم نیست. در ایمیل مارکتینگ، ما باید اول مخاطبمان را پیدا کنیم. او را به خوبی بشناسیم، نیازهایش را کشف کنیم، محتوایی عالی برایش تولید کنیم و تازه آن موقع، با رسانه ای ارتباطی به نام ایمیل، با او ارتباط برقرار کنیم. اگر همه این کارها را به خوبی انجام دهیم، میزان بازدهی و اثربخشی ایمیل های ما، به شدت بالا خواهد رفت. بازدهی درآمد حاصل از ایمیل مارکتینگ، نسبت به هزینه ای که بابت آن انجام می شود، بسیار بالا است. و این، در حالی درست است که ما بتوانیم همه مراحل را به خوبی انجام دهیم و بعد، از ایمیل هم به شکلی حرفه ای و عالی، استفاده کنیم. در این دوره آموزشی، اصولی که در ایمیل مارکتینگ باید حتماً رعایت شود را بیان کرده ایم و سپس، با معرفی یک ابزار کاربردی و عالی، به شما یاد می دهیم که چطور مثل حرفه ای ها، از ایمیل استفاده کنید. در آخر، در یک مثال واقعی نشان داده ایم که چطور می توانید یک کمپین حرفه ای با ایمیل هایتان راه بیندازید. استفاده حرفه ای از ایمیل برای تبلیغات و جذب مشتری بیشتر.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی ایمیلی
ایمیل مارکتینگ
کمپین بازاریابی