بورس برای همه

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

در این دوره سعی شده است که مفاهیم پایه برای افراد مبتدی به شیوه ساده بیان شود. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با تاریخچه بورس - مقایسه بازار ها - شرایط پذیرش شرکتها در بازارهای موجود در بورس - تقسیم بندی سرمایه گذاری در بورس - انواع مجامع شرکتها - آموزش تحلیل بنیادی - مفاهیم و اصطلاحات بورس - نکات سرمایه گذاری و.....

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
16فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه بورس

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازارهای موجود در بازار بورس-شروط پذیرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازارهای فرابورس-شروط پذیرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بورس انرژی و کالا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرکتهای سپرده گذاری-کارگزاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی سرمایه گذاری در بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم چیه-شرکتهای سهامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق با درآمد ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صندوقهای سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صورتهای مالی شرکتها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت نمادها-تعلیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل بنیادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • سال مالی

  رایگان
  نمایش
 • وظایف ناشر برای برگزاری مجامع عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجامع شرکتها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم سود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه از محل سودانباشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی کامل سایت tsetmc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازار خرسی و گاوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم هر صنعت و هر شرکت از کیک بورس-دیده بان بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازده-ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی کامل سهم در tse

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صف خرید-صف فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • مراحل سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کدبورسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهای خرید و فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت سفارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارش انلاین-مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توصیه های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
توسعه روزافزون بازارهای مالی حق انتخاب را برای سرمایه گذاران بالا برده است و بر هر سرمایه گذاری واجب است برای استفاده هرچه بهتر از سرمایه گذاری های خود با انواع بازارها آشنا باشد.
در این دوره سعی شده است که مفاهیم پایه برای افراد مبتدی به شیوه ساده بیان شود. 
آنچه در انتهای دوره می آموزید:
- آشنایی با تاریخچه بورس
- مقایسه بازار ها
- شرایط پذیرش شرکتها در بازارهای موجود در بورس
- تقسیم بندی سرمایه گذاری در بورس
- انواع مجامع شرکتها
آموزش تحلیل بنیادی
- مفاهیم و اصطلاحات بورس
- نکات سرمایه گذاری و.....
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه بورس

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی بازارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازارهای موجود در بازار بورس-شروط پذیرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازارهای فرابورس-شروط پذیرش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بورس انرژی و کالا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرکتهای سپرده گذاری-کارگزاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی سرمایه گذاری در بورس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم چیه-شرکتهای سهامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اوراق با درآمد ثابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صندوقهای سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صورتهای مالی شرکتها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت نمادها-تعلیق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل بنیادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • سال مالی

  رایگان
  نمایش
 • وظایف ناشر برای برگزاری مجامع عمومی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجامع شرکتها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم سود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزایش سرمایه از محل سودانباشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی کامل سایت tsetmc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازار خرسی و گاوی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سهم هر صنعت و هر شرکت از کیک بورس-دیده بان بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازده-ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی کامل سهم در tse

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صف خرید-صف فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • مراحل سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کدبورسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهای خرید و فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت سفارش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سفارش انلاین-مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عرضه اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توصیه های سرمایه گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

توسعه روزافزون بازارهای مالی حق انتخاب را برای سرمایه گذاران بالا برده است و بر هر سرمایه گذاری واجب است برای استفاده هرچه بهتر از سرمایه گذاری های خود با انواع بازارها آشنا باشد.
در این دوره سعی شده است که مفاهیم پایه برای افراد مبتدی به شیوه ساده بیان شود. 
آنچه در انتهای دوره می آموزید:
- آشنایی با تاریخچه بورس
- مقایسه بازار ها
- شرایط پذیرش شرکتها در بازارهای موجود در بورس
- تقسیم بندی سرمایه گذاری در بورس
- انواع مجامع شرکتها
آموزش تحلیل بنیادی
- مفاهیم و اصطلاحات بورس
- نکات سرمایه گذاری و.....
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازار سرمایه
آموزش بورس
آموزش تحلیل بنیادی