هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

دکتر مسعود نیلی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.3 ازمجموع 25 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
0فراگیر

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
چالش های این دهه:

 1. کاهش قیمت نفت
 2. تحریم
 3. تبعات اقتصادی دهه 80
اشتغال برای دهه 60ی ها
تقاضای کار برای صنایع مختلف در این دهه
الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار:
 • دولت معتبر
 • بخش خصوصی توانا
 • روابط بین المللی با ثبات
 • نظام تامین مالی موثر
 • نظام مبارزه با فقر
 • بهره برداری بهینه از دخایر خدا دادی 
 • محیط با ثبات اقتصاد کلان
 • مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
فرصت ها و تهدید ها در این ده

تبعات سياست گذاري اقتصادي در دهه 80
 • كاهش اعتبار دولت در سياست گذاري اقتصادي
 • ايجاد تعهدات بلندمدت براي دولت
 •  بدهي هاي وسيع دولت
 • گسترش نظام بنگاه داري شبه دولتي 
 • گسترش بازار غيرمتشكّل
دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:توضیحات

همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
چالش های این دهه:

 1. کاهش قیمت نفت
 2. تحریم
 3. تبعات اقتصادی دهه 80
اشتغال برای دهه 60ی ها
تقاضای کار برای صنایع مختلف در این دهه
الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار:
 • دولت معتبر
 • بخش خصوصی توانا
 • روابط بین المللی با ثبات
 • نظام تامین مالی موثر
 • نظام مبارزه با فقر
 • بهره برداری بهینه از دخایر خدا دادی 
 • محیط با ثبات اقتصاد کلان
 • مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
فرصت ها و تهدید ها در این ده

تبعات سياست گذاري اقتصادي در دهه 80
 • كاهش اعتبار دولت در سياست گذاري اقتصادي
 • ايجاد تعهدات بلندمدت براي دولت
 •  بدهي هاي وسيع دولت
 • گسترش نظام بنگاه داري شبه دولتي 
 • گسترش بازار غيرمتشكّل
دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره: