دسته‌بندی آموزش‌ها

  سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

  امتیاز 4.0 ازمجموع 11 نفر
  دکتر مسعود نیلی

  مالی و سرمایه گذاری

  همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  1جلسه
  1ساعت
  418فراگیر

  سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

  مشاهده محتوابستنA
  • مهمترین هدف اقتصادی

  • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش اول

  • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش دوم

  • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  • فایل ارائه

  توضیحات دوره
  همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

  مشاهده محتوابستنA
  • مهمترین هدف اقتصادی

  • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش اول

  • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش دوم

  • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  • فایل ارائه

  توضیحات دوره

  همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  اقتصاد
  سیاست مالی
  سیاست گذاری