سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

امتیاز 4.1 ازمجموع 16 نفر
دکتر مسعود نیلی

مالی و سرمایه گذاری

همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
472فراگیر

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی در دهه 90 بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اقتصاد
سیاست مالی
سیاست گذاری