تحلیل تکنیکال

مهندس جواد کشاورز

بورس و بازارسرمایه

امتیاز 4.4 ازمجموع 9 نفر
155,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تحلیلی تکنیال چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه درس الکترونیکی تحلیل تکنیکال

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمودار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمایت ها و مقاومت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطوط روند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیلی فنی بورس

مشاهده محتوابستنB
 • الگوهای بازگشتی

  رایگان
  نمایش
 • الگوهای ادامه دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتورها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگرایی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
155,000تومان
خرید دوره
2جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

تحلیلی تکنیال چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه درس الکترونیکی تحلیل تکنیکال

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمودار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حمایت ها و مقاومت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطوط روند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیلی فنی بورس

مشاهده محتوابستنB
 • الگوهای بازگشتی

  رایگان
  نمایش
 • الگوهای ادامه دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتورها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگرایی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
با تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود با استفاده از دیتا و تاریخچه قیمت دارایی مورد نظر، محتمل ترین روند قیمتی آن در آینده را مشخص کنیم. این روش به نمودار ارزش دارایی بر محور زمان نیاز دارد و شامل ابزارهای متفاوتی برای تحلیل قیمت و زمان است. این دوره برای فعالان بازارهای مالی مناسب است مانند بازارهای بین المللی بورس و اوراق بهادار، فارکس و بطور کلی بازارهایی که قیمت دارایی ها تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کنند و می توان با استفاده از این تغییرات قیمتی به کسب درآمد پرداخت. 
تحلیل تکنیکال قابل استفاده بر روی تمامی نمودارهایی است که بر محور زمان هستند. 
به عنوان مثال:
 • نمودار نرخ تورم
 • نمودار نرخ بیکاری
 • نمودار نرخ بهره 
 • و ... 
بنابراین فعالان صنعت و اقتصاد نیز می توانند در کنار بررسی عوامل بنیادی اقتصاد حاکم، به بررسی نموداری پارامتر مد نظر خود بپردازند.
در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی تحلیلی تکنیکال یا فنی می آموزیم:
چند نوع نمودار در تحلیلی تکنیکال داریم:
 1. نمودار میله ای
 2. نمودار خط شکسته
 3. نمودار شمعی
 4. نمودار نقطه و شکل

توضیحات

با تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود با استفاده از دیتا و تاریخچه قیمت دارایی مورد نظر، محتمل ترین روند قیمتی آن در آینده را مشخص کنیم. این روش به نمودار ارزش دارایی بر محور زمان نیاز دارد و شامل ابزارهای متفاوتی برای تحلیل قیمت و زمان است. این دوره برای فعالان بازارهای مالی مناسب است مانند بازارهای بین المللی بورس و اوراق بهادار، فارکس و بطور کلی بازارهایی که قیمت دارایی ها تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کنند و می توان با استفاده از این تغییرات قیمتی به کسب درآمد پرداخت. 
تحلیل تکنیکال قابل استفاده بر روی تمامی نمودارهایی است که بر محور زمان هستند. 
به عنوان مثال:
 • نمودار نرخ تورم
 • نمودار نرخ بیکاری
 • نمودار نرخ بهره 
 • و ... 
بنابراین فعالان صنعت و اقتصاد نیز می توانند در کنار بررسی عوامل بنیادی اقتصاد حاکم، به بررسی نموداری پارامتر مد نظر خود بپردازند.
در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی تحلیلی تکنیکال یا فنی می آموزیم:
چند نوع نمودار در تحلیلی تکنیکال داریم:
 1. نمودار میله ای
 2. نمودار خط شکسته
 3. نمودار شمعی
 4. نمودار نقطه و شکل

بسته های آموزشی مرتبط