نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

هنر شفاف اندیشیدن در پروژه

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
مهندس مهدی ولایتی

مدیریت پروژه

بخشی از کارگاه های سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه - اگر درست فكر كنيم، پروژه بسيار شبيه زندگى است. همگى مي دانيم هر دو چرخه عمر دارند، استانداردها، رويه ها و مثال ههاى زيادى در مورد راهكارهاى رسيدن به موفقيت و گريز از شكست، در پروژه ها و زندگى نگاشته شده است ، اما هيچكدام متضمن موفقيت ما در اداره يك پروژه و يا نحوه زندگى ما نمی باشند.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
22فراگیر

هنر شفاف اندیشدن در پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • خطای دید

  رایگان
  نمایش
 • خطای نجیب زادگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا غوره و مویز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا بازنگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا گلدکویست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقابل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تله حرف زدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا صندلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای سیمرغ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خیز محدوده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تایید اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا قلدری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثر بیش اعتمادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای دسترسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا در دسترس بودن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
اگر درست فكر كنيم، پروژه بسيار شبيه زندگى است. همگى مي دانيم هر دو چرخه عمر دارند، استانداردها، رویه ها و رساله های زيادى در مورد راهكارهاى رسيدن به موفقيت و گريز از شكست، در پروژه ها و زندگى نگاشته شده است ، اما هيچكدام متضمن موفقيت ما در اداره يك پروژه و يا نحوه زندگى ما نمی باشند. در اين بين اشتباهات زيادى در حال تكرار است كه برخى اشتباهات معمول را مى شناسيم، و برخى را درك نمی کنیم. شايد و فقط شايد ، شناخت اشتباهات رايج، ما را براى ادامه راه آماده تر نمايد، رودلف دوبلى، در كتاب خود با عنوان " هنر شفاف انديشيدن " فهرستى از خطاهاى رفتارى و شناختى انسان ها را فارغ از شغل و منصب شان جمع آوری نموده و با روشى ساده و قابل فهم ارائه كرده است. مي خواهيم اين خطاها را در قالب حوزه های دانش مديريت پروژه، با شما در ميان بگذاريم. به عبارتى ديگر خطاها را با عينك مديريت پروژه و با مثال های كاربردى بررسى كنيم و بياموزيم. علاوه بر اين، خطاهاى جديدى نيز اضافه خواهيم كرد ،كه آنها صرفا خطاهاى معمول مديريت پروژه می باشند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

هنر شفاف اندیشدن در پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • خطای دید

  رایگان
  نمایش
 • خطای نجیب زادگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا غوره و مویز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا بازنگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا گلدکویست

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقابل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تله حرف زدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا صندلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای سیمرغ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خیز محدوده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تایید اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا قلدری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اثر بیش اعتمادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطای دسترسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطا در دسترس بودن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

اگر درست فكر كنيم، پروژه بسيار شبيه زندگى است. همگى مي دانيم هر دو چرخه عمر دارند، استانداردها، رویه ها و رساله های زيادى در مورد راهكارهاى رسيدن به موفقيت و گريز از شكست، در پروژه ها و زندگى نگاشته شده است ، اما هيچكدام متضمن موفقيت ما در اداره يك پروژه و يا نحوه زندگى ما نمی باشند. در اين بين اشتباهات زيادى در حال تكرار است كه برخى اشتباهات معمول را مى شناسيم، و برخى را درك نمی کنیم. شايد و فقط شايد ، شناخت اشتباهات رايج، ما را براى ادامه راه آماده تر نمايد، رودلف دوبلى، در كتاب خود با عنوان " هنر شفاف انديشيدن " فهرستى از خطاهاى رفتارى و شناختى انسان ها را فارغ از شغل و منصب شان جمع آوری نموده و با روشى ساده و قابل فهم ارائه كرده است. مي خواهيم اين خطاها را در قالب حوزه های دانش مديريت پروژه، با شما در ميان بگذاريم. به عبارتى ديگر خطاها را با عينك مديريت پروژه و با مثال های كاربردى بررسى كنيم و بياموزيم. علاوه بر اين، خطاهاى جديدى نيز اضافه خواهيم كرد ،كه آنها صرفا خطاهاى معمول مديريت پروژه می باشند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
شفاف اندیشیدن
شفاف اندیشیدن در پروژه