هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

هنر شفاف اندیشیدن در پروژه

مهندس مهدی ولایتی

مدیریت پروژه

امتیاز 4.4 ازمجموع 10 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

هنر شفاف اندیشدن در پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • خطای دید

  رایگان
  نمایش
 • خطای نجیب زادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا غوره و مویز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا بازنگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا گلدکویست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تقابل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تله حرف زدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا صندلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطای سیمرغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خیز محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تایید اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا قلدری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اثر بیش اعتمادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطای دسترسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا در دسترس بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
0فراگیر

هنر شفاف اندیشدن در پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • خطای دید

  رایگان
  نمایش
 • خطای نجیب زادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا غوره و مویز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا بازنگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا گلدکویست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تقابل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تله حرف زدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا صندلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطای سیمرغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خیز محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تایید اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا قلدری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اثر بیش اعتمادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطای دسترسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطا در دسترس بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
اگر درست فكر كنيم، پروژه بسيار شبيه زندگى است. همگى مي دانيم هر دو چرخه عمر دارند، استانداردها، رویه ها و رساله های زيادى در مورد راهكارهاى رسيدن به موفقيت و گريز از شكست، در پروژه ها و زندگى نگاشته شده است ، اما هيچكدام متضمن موفقيت ما در اداره يك پروژه و يا نحوه زندگى ما نمی باشند. در اين بين اشتباهات زيادى در حال تكرار است كه برخى اشتباهات معمول را مى شناسيم، و برخى را درك نمی کنیم. شايد و فقط شايد ، شناخت اشتباهات رايج، ما را براى ادامه راه آماده تر نمايد، رودلف دوبلى، در كتاب خود با عنوان " هنر شفاف انديشيدن " فهرستى از خطاهاى رفتارى و شناختى انسان ها را فارغ از شغل و منصب شان جمع آوری نموده و با روشى ساده و قابل فهم ارائه كرده است. مي خواهيم اين خطاها را در قالب حوزه های دانش مديريت پروژه، با شما در ميان بگذاريم. به عبارتى ديگر خطاها را با عينك مديريت پروژه و با مثال های كاربردى بررسى كنيم و بياموزيم. علاوه بر اين، خطاهاى جديدى نيز اضافه خواهيم كرد ،كه آنها صرفا خطاهاى معمول مديريت پروژه می باشند.

توضیحات

اگر درست فكر كنيم، پروژه بسيار شبيه زندگى است. همگى مي دانيم هر دو چرخه عمر دارند، استانداردها، رویه ها و رساله های زيادى در مورد راهكارهاى رسيدن به موفقيت و گريز از شكست، در پروژه ها و زندگى نگاشته شده است ، اما هيچكدام متضمن موفقيت ما در اداره يك پروژه و يا نحوه زندگى ما نمی باشند. در اين بين اشتباهات زيادى در حال تكرار است كه برخى اشتباهات معمول را مى شناسيم، و برخى را درك نمی کنیم. شايد و فقط شايد ، شناخت اشتباهات رايج، ما را براى ادامه راه آماده تر نمايد، رودلف دوبلى، در كتاب خود با عنوان " هنر شفاف انديشيدن " فهرستى از خطاهاى رفتارى و شناختى انسان ها را فارغ از شغل و منصب شان جمع آوری نموده و با روشى ساده و قابل فهم ارائه كرده است. مي خواهيم اين خطاها را در قالب حوزه های دانش مديريت پروژه، با شما در ميان بگذاريم. به عبارتى ديگر خطاها را با عينك مديريت پروژه و با مثال های كاربردى بررسى كنيم و بياموزيم. علاوه بر اين، خطاهاى جديدى نيز اضافه خواهيم كرد ،كه آنها صرفا خطاهاى معمول مديريت پروژه می باشند.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک