روش های آنالیز تاخیرات پروژه

امتیاز 4.8 ازمجموع 9 نفر
مهندس رضا آتش فراز

مدیریت پروژه

بخشی از کارگاه های سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه - بسيارى از فعاليت هاى پروژه به دلايل مختلفى دچار تأخير می شوند و در اين شرايط عوامل اصلى پروژه ملزم به بررسى و تحليل تأخيرات و تصميم گيرى درباره آنها می باشند؛ در عين حال چگونگى آناليز تأخيرات رخ داده در پروژه موضوعى است كه به طور معمول مورد اختلاف طرفين قرارداد بوده و در برخى از موارد به بروز تعارضات جدى ميان طرفين منتهى مى شود.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
93فراگیر

روش های نوین آنالیز تاخیرات پروژ بر اساس پرتوکل scl2017

مشاهده محتوابستنA
 • توضیح تاخیر فنی وکاربرد آنالیز تاخیرات

  رایگان
  نمایش
 • ریسکجول کردن پروژ به معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • زمان بندی رسیدگی به آنالیز تاخیرات و اطلاعت لازم برای زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تاخیرات همزمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • 6روش آنالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل اثر زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مقایسه بازه های زمانی برنامه زمانبندی برنامه ای و چون ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
بسيارى از فعاليت هاى پروژه به دلايل مختلفى دچار تأخير می شوند و در اين شرايط عوامل اصلى پروژه ملزم به بررسى و تحليل تأخيرات و تصميم گيرى درباره آنها می باشند؛ در عين حال چگونگى آناليز تأخيرات رخ داده در پروژه موضوعى است كه به طور معمول مورد اختلاف طرفين قرارداد بوده و در برخى از موارد به بروز تعارضات جدى ميان طرفين منتهى مى شود. از اين رو آگاهى و بكارگيرى روش هاى معتبر بين المللى در زمينه آناليز تأخيرات پروژه می تواند راهگشاى حل اين مسئله در بسيارى از پروژه هاى كشور باشد. انجمن قوانين احداث يكى از معتبرترين مراجعى است كه در سطح بين المللى مورد پذيرش بوده و قوانين كاربردى بسيارى را براى پروژه هاى احداث مطرح مى باشد اين پروتكل يكى از معتبرترين و مطرح SCL كرده است. يكى از دستاوردهاى اين انجمن، انتشار پروتكل تأخير و اختلال در پروژه معروف به پروتكل ترين مراجعى است كه در پروژه هاى بين المللى براى آناليز تأخيرات مورد استفاده قرار داده مى شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

روش های نوین آنالیز تاخیرات پروژ بر اساس پرتوکل scl2017

مشاهده محتوابستنA
 • توضیح تاخیر فنی وکاربرد آنالیز تاخیرات

  رایگان
  نمایش
 • ریسکجول کردن پروژ به معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • زمان بندی رسیدگی به آنالیز تاخیرات و اطلاعت لازم برای زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تاخیرات همزمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • 6روش آنالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل اثر زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مقایسه بازه های زمانی برنامه زمانبندی برنامه ای و چون ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

بسيارى از فعاليت هاى پروژه به دلايل مختلفى دچار تأخير می شوند و در اين شرايط عوامل اصلى پروژه ملزم به بررسى و تحليل تأخيرات و تصميم گيرى درباره آنها می باشند؛ در عين حال چگونگى آناليز تأخيرات رخ داده در پروژه موضوعى است كه به طور معمول مورد اختلاف طرفين قرارداد بوده و در برخى از موارد به بروز تعارضات جدى ميان طرفين منتهى مى شود. از اين رو آگاهى و بكارگيرى روش هاى معتبر بين المللى در زمينه آناليز تأخيرات پروژه می تواند راهگشاى حل اين مسئله در بسيارى از پروژه هاى كشور باشد. انجمن قوانين احداث يكى از معتبرترين مراجعى است كه در سطح بين المللى مورد پذيرش بوده و قوانين كاربردى بسيارى را براى پروژه هاى احداث مطرح مى باشد اين پروتكل يكى از معتبرترين و مطرح SCL كرده است. يكى از دستاوردهاى اين انجمن، انتشار پروتكل تأخير و اختلال در پروژه معروف به پروتكل ترين مراجعى است كه در پروژه هاى بين المللى براى آناليز تأخيرات مورد استفاده قرار داده مى شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آنالیز تاخیر در پروژه
آنالیز تاخیرات
تاخیر پروژه