روش های آنالیز تاخیرات پروژه

مهندس رضا آتش فراز

مدیریت پروژه

امتیاز 4.5 ازمجموع 72 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

روش های نوین آنالیز تاخیرات پروژ بر اساس پرتوکل scl2017

مشاهده محتوابستنA
 • توضیح تاخیر فنی و کاربرد آنالیز تاخیرات

  رایگان
  نمایش
 • ریسکجول کردن پروژه به چه معناست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زمانبندی رسیدگی به آنالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تاخیرات همزمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • 6 روش آتالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل اثر زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مقایسه بازه های زمانی برنامه زمانبندی برنامه ای و چون ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
1ساعت و8 دقیقه
927فراگیر

روش های نوین آنالیز تاخیرات پروژ بر اساس پرتوکل scl2017

مشاهده محتوابستنA
 • توضیح تاخیر فنی و کاربرد آنالیز تاخیرات

  رایگان
  نمایش
 • ریسکجول کردن پروژه به چه معناست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زمانبندی رسیدگی به آنالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تاخیرات همزمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • 6 روش آتالیز تاخیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل اثر زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مقایسه بازه های زمانی برنامه زمانبندی برنامه ای و چون ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
بسيارى از فعاليت هاى پروژه به دلايل مختلفى دچار تأخير می شوند و در اين شرايط عوامل اصلى پروژه ملزم به بررسى و تحليل تأخيرات و تصميم گيرى درباره آنها می باشند؛ در عين حال چگونگى آناليز تأخيرات رخ داده در پروژه موضوعى است كه به طور معمول مورد اختلاف طرفين قرارداد بوده و در برخى از موارد به بروز تعارضات جدى ميان طرفين منتهى مى شود. از اين رو آگاهى و بكارگيرى روش هاى معتبر بين المللى در زمينه آناليز تأخيرات پروژه می تواند راهگشاى حل اين مسئله در بسيارى از پروژه هاى كشور باشد. انجمن قوانين احداث يكى از معتبرترين مراجعى است كه در سطح بين المللى مورد پذيرش بوده و قوانين كاربردى بسيارى را براى پروژه هاى احداث مطرح مى باشد اين پروتكل يكى از معتبرترين و مطرح SCL كرده است. يكى از دستاوردهاى اين انجمن، انتشار پروتكل تأخير و اختلال در پروژه معروف به پروتكل ترين مراجعى است كه در پروژه هاى بين المللى براى آناليز تأخيرات مورد استفاده قرار داده مى شود.

توضیحات

بسيارى از فعاليت هاى پروژه به دلايل مختلفى دچار تأخير می شوند و در اين شرايط عوامل اصلى پروژه ملزم به بررسى و تحليل تأخيرات و تصميم گيرى درباره آنها می باشند؛ در عين حال چگونگى آناليز تأخيرات رخ داده در پروژه موضوعى است كه به طور معمول مورد اختلاف طرفين قرارداد بوده و در برخى از موارد به بروز تعارضات جدى ميان طرفين منتهى مى شود. از اين رو آگاهى و بكارگيرى روش هاى معتبر بين المللى در زمينه آناليز تأخيرات پروژه می تواند راهگشاى حل اين مسئله در بسيارى از پروژه هاى كشور باشد. انجمن قوانين احداث يكى از معتبرترين مراجعى است كه در سطح بين المللى مورد پذيرش بوده و قوانين كاربردى بسيارى را براى پروژه هاى احداث مطرح مى باشد اين پروتكل يكى از معتبرترين و مطرح SCL كرده است. يكى از دستاوردهاى اين انجمن، انتشار پروتكل تأخير و اختلال در پروژه معروف به پروتكل ترين مراجعى است كه در پروژه هاى بين المللى براى آناليز تأخيرات مورد استفاده قرار داده مى شود.