50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.

متدولوژی چابک با رویکرد PMBOK 2017

دکتر محمد احمدزاده

مدیریت پروژه

امتیاز 4.3 ازمجموع 57 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

متدولوژی چابک

مشاهده محتوابستنA
 • هرم استاندارد و متدولوژی وسیستم

  رایگان
  نمایش
 • اجایل (چابک) چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا پروژهای به روش چابک ممکن هست شکست بخورد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • در چه جاهای می توان از متدولوژی اجایلد استفاده کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از اجایلد استفاده کنیم ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مباحث کیلیدی اجایلد در یک ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
48 دقیقه
665فراگیر

متدولوژی چابک

مشاهده محتوابستنA
 • هرم استاندارد و متدولوژی وسیستم

  رایگان
  نمایش
 • اجایل (چابک) چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا پروژهای به روش چابک ممکن هست شکست بخورد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • در چه جاهای می توان از متدولوژی اجایلد استفاده کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از اجایلد استفاده کنیم ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مباحث کیلیدی اجایلد در یک ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

محیط هاى كارى شرايط پررقابت و پرتغييرى را تجربه می کنند و در اين شرايط مديريت پروژه چابك به سازمان ها كمك می کنند تا نحوه ى برخورد با مواردى مانند تغييرات سريع و غيرقابل پیش بینی در پروژه ها، سفارشات خاص و سلیقه ی ذی نفعان پروژه، كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان از سطح خدمت دريافتى در اقلام قابل تحويل در پروژه را فراگيرند. مخاطبان در اين كارگاه علاوه بر آشنايى با مفاهيم مديريت پروژه چابك، با زير ساخت های لازم براى بكارگيرى مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى را می آموزند. همچنين در اين كارگاه، مثال های عملى پياده شده مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى ارائه می شود.

توضیحات

محیط هاى كارى شرايط پررقابت و پرتغييرى را تجربه می کنند و در اين شرايط مديريت پروژه چابك به سازمان ها كمك می کنند تا نحوه ى برخورد با مواردى مانند تغييرات سريع و غيرقابل پیش بینی در پروژه ها، سفارشات خاص و سلیقه ی ذی نفعان پروژه، كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان از سطح خدمت دريافتى در اقلام قابل تحويل در پروژه را فراگيرند. مخاطبان در اين كارگاه علاوه بر آشنايى با مفاهيم مديريت پروژه چابك، با زير ساخت های لازم براى بكارگيرى مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى را می آموزند. همچنين در اين كارگاه، مثال های عملى پياده شده مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى ارائه می شود.