متدولوژی چابک با رویکرد PMBOK 2017

امتیاز 4.0 ازمجموع 6 نفر
دکتر محمد احمد زاده

مدیریت پروژه

بخشی از کارگاه های سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه - محيط هاى كارى شرايط پررقابت و پرتغييرى را تجربه می كنند و در اين شرايط مديريت پروژه چابك به سازمان ها كمك می كنند تا نحوه ى برخورد با مواردى مانند تغييرات سريع و غيرقابل پيشبينى در پروژه ها، سفارشات خاص و سليقه ى ذی نفعان پروژه، كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان از سطح خدمت دريافتى در اقلام قابل تحويل در پروژه را فراگيرند.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
95فراگیر

متدولوژی چابک

مشاهده محتوابستنA
 • هرم استاندارد و متدولوژی وسیستم

  رایگان
  نمایش
 • اجایل (چابک) چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا پروژهای به روش چابک ممکن هست شکست بخورد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • در چه جاهای می توان از متدولوژی اجایلد استفاده کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از اجایلد استفاده کنیم ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مباحث کیلیدی اجایلد در یک ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
محیط هاى كارى شرايط پررقابت و پرتغييرى را تجربه می کنند و در اين شرايط مديريت پروژه چابك به سازمان ها كمك می کنند تا نحوه ى برخورد با مواردى مانند تغييرات سريع و غيرقابل پیش بینی در پروژه ها، سفارشات خاص و سلیقه ی ذی نفعان پروژه، كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان از سطح خدمت دريافتى در اقلام قابل تحويل در پروژه را فراگيرند. مخاطبان در اين كارگاه علاوه بر آشنايى با مفاهيم مديريت پروژه چابك، با زير ساخت های لازم براى بكارگيرى مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى را می آموزند. همچنين در اين كارگاه، مثال های عملى پياده شده مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى ارائه می شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

متدولوژی چابک

مشاهده محتوابستنA
 • هرم استاندارد و متدولوژی وسیستم

  رایگان
  نمایش
 • اجایل (چابک) چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چرا پروژهای به روش چابک ممکن هست شکست بخورد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • در چه جاهای می توان از متدولوژی اجایلد استفاده کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از اجایلد استفاده کنیم ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مباحث کیلیدی اجایلد در یک ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

محیط هاى كارى شرايط پررقابت و پرتغييرى را تجربه می کنند و در اين شرايط مديريت پروژه چابك به سازمان ها كمك می کنند تا نحوه ى برخورد با مواردى مانند تغييرات سريع و غيرقابل پیش بینی در پروژه ها، سفارشات خاص و سلیقه ی ذی نفعان پروژه، كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان از سطح خدمت دريافتى در اقلام قابل تحويل در پروژه را فراگيرند. مخاطبان در اين كارگاه علاوه بر آشنايى با مفاهيم مديريت پروژه چابك، با زير ساخت های لازم براى بكارگيرى مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى را می آموزند. همچنين در اين كارگاه، مثال های عملى پياده شده مديريت پروژه چابك در سازمان های ايرانى ارائه می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
متدولوژی
متدولوژی چابک